Tar med rusen på jobb

Tekst: Mats Løvstad (2010)

 

I en ny studie oppgir 24 prosent å ha vært sløve på jobb grunnet bakrus. 6 prosent har vært hjemme fra jobb av samme grunn.

Bak undersøkelsen på rusmiddelbruk i arbeidslivet, står Folkehelseinstituttet (FHI) og SIRUS.
– Studien tyder på at bakrus er det vanligste rusproblemet i arbeidslivet, sier Hallvard Gjerde ved FHI.

Legemidler og narkotika
Totalt deltok 526 anonyme personer i studien, som omfattet fire bedrifter og en del yrkessjåfører. Deltagerne fylte ut spørreskjema, og det ble tatt spyttprøver. Gjennom dette ble det også avdekket bruk av sløvende legemidler hos rundt fem prosent av deltagerne, og narkotikabruk blant 1,7 prosent.
– Vi fant ikke alkohol i noen av spyttprøvene, men en stor andel rapporterte alkoholinntak dagen før. Svært få av disse rapporterte høyt alkoholinntak. Når det gjaldt narkotikabruk var det derimot en betydelig underrapportering, sier Gjerde.

Vil følge opp videre
Selv om Gjerde påpeker at man ikke kan trekke sikre konklusjoner om påvirkning basert på spyttprøve-analyser, mener han likevel at resultatene forteller noe.
– Det er sannsynlig at 3-5 personer var påvirket av narkotika på tidspunktet for prøvetaking, altså mens de var på jobb.
Gjerde og hans medarbeidere ved FHI, planlegger sammen med SIRUS videre undersøkelser.
– Det vil gi oss sikrere resultater om bruken av rusmidler i norsk arbeidsliv, sier han.

Personvern og cookies