Tar de ansattes livsfaser på alvor

Tekst: Turid Børtnes (2005)
I Finansforbundet er påstanden om at de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs mer enn en talemåte. Det legges stor vekt på livsfaseorientert personalpolitikk, noe ikke minst småbarnsforeldre og eldre arbeidstakere får nyte godt av.
– Alle ansatte skal få mulighet til å ta del i personalgodene. God personalpolitikk skaper større trivsel, mer overskudd og bedre motivering. Vi har svært lav turnover. De som slutter gjør det stort sett fordi de når pensjonsalder, sier direktør Merete Skaug i Finansforbundet. Finansforbundet er en kunnskapsbedrift med 55 ansatte. Aldersspekteret spenner fra småbarnsforeldre til ganske mange fra 50 år og oppover, samt en del i aldersgruppen 40-50 år. Bedriftens pensjonsalder på 65 år gjelder samtlige. Skaug, personalsjef Morten Halvorsen og informasjonsleder Anne Greva har en imponerende liste over personalgoder som dels gjelder i forskjellige faser av livet og dels er goder som alle kan benytte seg av. – Vår oppgave er å legge forholdene best mulig til rette slik at de ansatte kan jobbe selvstendig og få gode muligheter til videre vekst. Hver enkelt ansatt har ansvar for seg selv, sin egen utvikling og å skape gode kollegiale forhold. Vi er tydelige på hva vi forventer, blant annet regner vi med at alle leverer kvalitetsarbeid. Dette avspeiles i bedriftens tre atferdsverdier: Vi skal være tydelige, åpne og initiativrike.

58 år – 80 prosent
Finansforbundet ble IA-bedrift i 2003. – Forbundets medlemmer hører hjemme i finansnæringen og vi registrerer at det er et tøft arbeidsliv der ute. Det er også tøft hos oss til tider. Da er det viktig å gjøre arbeidssituasjonen så god som mulig. Vi ønsker å beholde de ansatte så lenge vi kan, både fordi vi vil beholde dyktige medarbeidere og deres kompetanse og fordi det er samfunnsmessig riktig å holde folk lengst mulig i jobb. Virksomheten er opptatt av at eldre arbeidstakere skal få nye arbeidsoppgaver, særlig ved omorganiseringer. Det forutsetter at de også får nødvendig oppdatering, sier Merete Skaug. Seniorer (arbeidstakere over 58 år), kan søke om å få arbeidstiden redusert til 80 prosent stilling med 90 prosent lønn. Fra 64 år har den ansatte rett til en time kortere daglig arbeidstid, i sommertiden en halv time kortere. Andre muligheter er en hjemmearbeidsordning med elektronisk tilknytning til arbeidsplassen samt stor PC-skjerm.

Åtte uker ekstra med barn
Det skal også være mulig å kombinere det å ha små barn med en god arbeidsinnsats uten at det går ut over familieliv eller arbeidsplassens behov. I tillegg til den vanlige fødselspermisjonen får alle nybakte foreldre åtte uker ekstra permisjon med full lønn. – Det gjelder pappaene også. Reell likestilling må gjelde begge kjønn, mener ledelsen. Dessuten får den som er ute i permisjon mulighet for tilknytning til lokal harddisk og internett samt hjemme-PC eller bærbar datamaskin for å kunne holde seg oppdatert i jobben. Bedriften sørger også for at permitterte får delta på sosiale arrangementer og tilsvarende. Alle ansatte har mulighet for fleksitid. Den avregnes slik at det er mulig å samle opp inntil 10 sammenhengende dager og ta ut dette i kombinasjon med en ferie, kanskje utenom den vanlige ferietiden. På den måten får bedriften spredt de ansattes ferie, og ansatte kan kombinere ektefelles permisjon med et lengre ferieopphold for hele familien. For øvrig har Finansforbundet rause friordninger ved oppstart i barnehage og skole.

Goder for alle
– Spesielle ordninger gjelder ikke bare for eldre arbeidstakere og ansatte med små barn, presiserer informasjonsleder Anne Greva. Ansatte i 40-50-årene kan få nye omsorgsforpliktelser når foreldrene begynner å bli gamle. Da kan de få velferdsfri for påkrevet omsorg og inntil tre dager fri hvis hjelp ikke kan skaffes ved akutt sykdom i hjemmet. Finansforbundet satser mye på å legge forholdene til rette for kompetanseheving og videreutdanning gjennom utdanningspermisjon med lønn og lignende ordninger. En «rikholdig meny» med en rekke helserelaterte tiltak skal sikre de ansatte god helse og gi mulighet for fysisk aktivitet. – Vi har et høyt aktivitetsnivå, og det er umulig å unngå stress i perioder. Men vi tror at god helse i et arbeidsforhold henger sammen med følelsen av å mestre situasjonen og å bli sett av ledelse og kolleger, mener Merete Skaug. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies