Tar arbeidsmiljø på alvor

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Godt arbeidsmiljø og orden i HMS-systemene betyr mye i det daglige virket til bedriften El-effekt AS. Det er noe av bak­grunnen for at Oslo-firmaet nylig ble tildelt ALNA-prisen for 2005.
Alna HMS-senter deler hvert år ut en pris til en av sine medlemsbedrifter som en påskjønnelse og oppmuntring for de som tar arbeidsmiljøet på alvor. El-effekt får prisen for å ha vist vilje og evne til å samarbeide om arbeidsmiljøspørsmål og for selv å ta initiativ overfor HMS-sentret i arbeidsmiljøsaker. De er flinke til å organisere HMS-arbeidet slik at det fungerer godt i praksis med gode rutiner og systemer. Bedriften jobber målrettet med forbedringer av systemene og er gode til å dokumentere det de gjør. Arbeidsmiljøforbedringene gjelder på alle plan, både på fysiske, kjemiske og organisatoriske områder. De ansatte oppmuntres også gjennom forskjellige sosiale arrangement, slik som årlige turer.
Personvern og cookies