Tallmagi fra Arbeidstilsynet

Tekst: Vemund Digernes (2004)

Gjennom en bredt anlagt pressekampanje ble vi i fjor høst informert om helseskader på grunn av kjemikalier på jobben: «Opptil 10.000 personer utvikler astma og KOLS hvert år, 420 dør av denne sykdommen hvert år». Tallene har festet seg, man møter dem fortsatt i foredrag, i faglige artikler og i offentlige dokumenter. De er med på å sette premisser for reguleringer, reaksjoner og forebyggende tiltak. Vi har sett nærmere på grunnlaget for tallene med følgende resultat: Tallene kan gjenfinnes i en konsekvensutredning som Arbeidstilsynet fikk utarbeidet i forbindelse med at Kjemikalieforskriften ble innført i 2000. I utredningen forsøkte en å estimere forekomst av sykdom og død på grunn av kjemikalier i arbeidsmiljøet. Ved gjennomgang av materialet finner en imidlertid en tilfeldig sammenblanding av estimater for årlig forekomst og samlet forekomst. Den samlede forekomst av arbeidsrelatert astma og KOLS beregnes til opptil 10.000 tilfeller, deretter utledes dette til at det oppstår et slikt antall astma og KOLS hvert år. De samme feilene finner en i behandlingen av estimatene for død på grunn av dette. Ovenfor PIL har Arbeidstilsynet erkjent at det er feil i tallmaterialet, det innrømmes at den årlige forekomsten av astma og KOLS kan nedjusteres til en brøkdel av det som er publisert, men nøler med å innrømme feil i tallene for døde av samme sykdom. Det som bekymrer oss mest i denne saken er uviljen til å rette feilinformasjon. Tallene som Arbeidstilsynet presenterte for pressen sist høst var årsak til store oppslag i en lang rekke aviser. Rettingene finnes bortgjemt i et historisk arkiv for pressemeldinger! Det burde være elementær lærdom at troverdighet har med innrømmelse og retting av feil å gjøre. Vemund Digernes dr. med. Fagsjef Arbeidsmedisin Prosessindustriens Landsforening

Personvern og cookies