Talentene finnes

(2008)

Norske HR-avdelinger anser medarbeidere på operasjonelt nivå som nøkkelpersonell i langt større grad enn de anser topplederne for å være det. Her skiller Norge seg fra Finland og Sverige hvor toppledelsen anses for å være langt viktigere. – Norske arbeidstakere skal være godt fornøyd med at norske HR-avdelinger vurderer det operasjonelle nivået så høyt i forhold til nøkkelpersonell. Det er et signal om at man her i Norge først og fremst ser muligheter internt i egen organisasjon. Det tilsier at talentene har gode forutsetninger for å gjøre karriere i Norge, sier adm. direktør Roy S. Torheim i Aditro HRM AS. Informasjonen kommer frem i en masteroppgave av Anu Leppänen og Johanna Pilli-Savola utført ved Universitetet i Göteborg på oppdrag fra Aditro. Undersøkelsen ble utført blant 279 HR-med­arbeidere i Norge, Sverige og Danmark.

Personvern og cookies