«Taksameteret» stoppet på 800.000 for Helse Bergen

Tekst:  Turid Børtnes (2007)
Endelig er Helse Bergen kommet i mål med en plan for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte ved Sandviken sykehus. Arbeidstilsynet har derfor stoppet dagbøtene på 10.000 kroner dagen.
Nesten 800.000 kroner er gått inn i statskassa etter at Arbeidstilsynet 2. januar i år påla helseregionen å sørge for bedre arbeidsmiljøforhold ved sikkerhetsavdelingen på sykehuset. Da hadde sykehuset allerede fått mange utsettelser og nye frister siden de første gang fikk pålegg om å ordne opp i for­holdene.

Hensynet til de ansatte
Det var Arbeidstilsynets sykehuskampanje God Vakt som avslørte at forholdene ikke var som de skulle. Arbeidstilsynet (AT) påla Helse Bergen å foreta en kartlegging og risikovurder­ing av tidspress, manglende kompetanse, vold, trusler og konflikter ved sikkerhetsavdelingen samt lage en handlingsplan for å bedre forholdene. En tidligere handlingsplan ble ikke godkjent av AT og helse­regionen fikk beskjed om å lage en bedre plan, blant annet med bakgrunn i en grundig kartlegg­ing av situasjonen for de ansatte. Tilsynsleder Kåre Askvik ved Arbeidstilsynet Vestlandet begrunner den strenge reaksjonen med hensynet til arbeidstakernes situasjon. I slutten av april godkjente AT planen som ble sendt inn en måned tid­ligere. Det ble funnet kritikkverdige forhold ved samtlige av landets sykehus og helseforetak som en følge av kampanjen God Vakt, men Helse Bergen var det eneste helseforetaket i hele landet som ble ilagt dagbøter.

Personvern og cookies