– Ta vare på mangfoldet

(2005)

– Vi må ta bedre vare på mangfoldet i arbeidslivet. Norske bedrifter og offentlig virksomhet vil i årene fremover måtte legge større vekt på ledelse av mangfold og variasjon, sa professor Odd Nordhaug, Norges Handelshøyskole på Norges forskningsråds konferanse om arbeidsliv i høst.

Nordhaug som snakket om inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet, understreket at det er avgjørende å ta vare på og inkludere det økende mangfoldet for å kunne opprettholde en stor nok arbeidsstyrke.
– Gjør for lite i Norge
Nyere forskning viser at norske virksomheter gjør lite for å rekruttere arbeidstakere fra spesielle og svakstilte grupper sammenlignet med andre vesteuropeiske land. I den forbindelse nevner Nordhaug langtidsledige, funksjonshemmede, personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk og ungdom som har droppet ut av skolen. I en OECD-rapport advares medlemslandene kraftig mot å la være å rekruttere og holde på eldre, lavt kvalifiserte, kvinner og personer med nedsatt funksjonsevne. Det kan føre til en prekær arbeidskraftsituasjon og true den økonomiske utviklingen. Beregninger viser at hvis utviklingen fortsetter vil den årlige veksten i arbeidsstyrken synke drastisk og i enkelte land bli direkte redusert i forhold til dagens nivå. Det kan få fatale konsekvenser, blant annet for levestandard og pensjonsordninger. Odd Nordhaug mener at internt mangfold i virksomhetene vil gi konkurransefordeler i et marked som blir stadig mer heterogent i forhold til å kommunisere og tilpasse produkter til et stort mangfold av kunder. Arbeidsmiljø nr. 8 – 2005

Personvern og cookies