– Ta hensyn til hverandre

Tekst: Turid Børtnes (2006)
HR-avdelingen i If Skadeforsikring sitter ikke i det en kan kalle et åpent kontorlandskap lenger. Kontorlokalet som rommer fire faste plasser og to gjesteplasser, er lukket med dør i begge ender. 
Kontoret er ellers utstyrt med de samme støydempende skilleveggene i naturfarget tre som alle andre arbeidsplasser i bygget. Alle har skap i samme materiale, disse bruk­­es også som skillevegger mellom arbeidsplassene og ut mot gangarealene.

Ingen besøksstoler
– Vi har svært bra teknisk utstyr og kontormøbler. Alle har heve- og senkebord som også kan bygges ut på begge sider. Er det behov for spesielt utstyr, får vi alltid gjennomslag, sier Astrid Holm, leder for HR-avdelingen. – Den store utfordringen er støyen, særlig når en er sliten og skal konsentrere seg. Vi prøver å ta hensyn til hverandre, unngår blant annet at to-tre ansatte har «møter» inne på kontoret. Derfor har vi også fjernet besøksstolene vi hadde her. Hennes kolleger nikker samtykkende, de er enige i at det i blant syndes mot trivselsreglene, men stort sett går det bra.

Krevende arbeid
Ingar Opseth er leder for avdelingen kontorservice som har ansvar for den fysiske utformingen av lokalene. Hans avdeling har hatt en nøkkelrolle i ombyggingen som er gjort etter innflytting, en jobb de har fått mye ros for. – Vi har prøvet og feilet. Dette er ikke kompetanse som kan hentes inn, vi må prøve oss frem. De forskjellige avdelingene har fått velge utforming av arbeidsplassen. Noen sitter fire og fire i stjerneform, andre sitter enkeltvis eller to og to. Det handler om funksjonalitet; noen har behov for et tett samarbeid, andre vil ha mulighet for ro. Opseth er ikke helt fornøyd med rammebetingelsene for organiseringen av arbeidsplassene over alt i bygget. I likhet med hovedverneombudet reagerer han blant annet på at en del som sitter innerst i bygget ikke har vinduer. Alle vinduer har automatiske persienner og det er indirekte belysning over arbeidsplassene. De som har behov for det kan også få individuell belysning. Temperatur og luft­ing var litt problematisk i begynnelsen, men det har gått seg til, mener hovedverneombudet Mathias Dannevig. Men det kan bli problemer med luftkvaliteten hvis bygget deles for mye opp eller bygges om. Både Opseth og Dannevig vil gi ros for HMS-organiseringen i If Skadeforsikring. Arbeidet til arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombudene tas alvorlig og AMU får profesjonell hjelp til å følge opp dette arbeidet.

Personvern og cookies