Ta byggherreforskriften på alvor

Tekst: Jarle Dalberg (2004)
Følgende uttalelse ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 6 Vest:
Norsk Arbeidsmandsforbund avd.6 Vest krever at byggherreforskriften blir tatt på alvor i bygg- og anleggsbransjen. Byggherreforskriften (nr 534) som kom i 1995 gav byggherrer og oppdragsgiver ett medansvar for at bygg- og anleggsbransjen skulle få bedre HMS-vilkår. Etter snart 10 år med denne forskriften, ser vi at byggherrer fremdeles ikke tar dette samfunnsansvaret som forskriften pålegger dem, dette gjelder både for private og offentlige byggherrer.
Personvern og cookies