Sysselsetting for funksjonshemmede

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Miljøverndepartementet har valgt ut til sammen åtte fylker som pilotfylker for universell utforming. I tillegg til Hedmark og Oppland, som skal arbeide som «par-fylke», er Østfold, Aust-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark gitt pilotfylke-status. Regjeringen prioriterer fire innsatsområder i handlingsplanen for universell utforming og tilgjengelighet. Det er uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT. Økt sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne er et gjennomgående hensyn for tiltakene i planen. Universell utforming er et begrep som mer og mer er i bruk både i Norge og internasjonalt. Ofte blir det brukt i samme betydning som tilgjengelighet for alle og design for alle.

Personvern og cookies