Synsproblemer ved skjermen

(2004)
Det har lenge vært ansett som et faktum at mye og intenst arbeid ved dataskjermen kan føre til muskel- og skjelettplager. Men skjermarbeidsplasser stiller også store krav til synet og nå er forskere blitt oppmerksomme på at enkelte får problemer med øynene.
Forskere ved det danske Arbejdsmiljøinstituttet skal sette i gang et prosjekt for å finne ut i hvor stor grad skjermarbeid gir plager, hva slags plager det er og hvordan de kan forhindres. Prosjektet, som er i planleggingsfasen, vil antagelig ta for seg grupper av testpersoner som får ulike arbeidsoppgaver og utsettes for forskjellige grader av stress foran skjermen, mens måleutstyr måler muskelspenninger og hvor ofte forsøkspersonene blunker. Dette skriver nettstedet til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som omtaler prosjektet. Grad av blunking har stor betydning for hvorvidt en får øyeplager eller ikke. Fagfolk ved STAMI opplyser at det er mange forhold som kan spille inn ved synsproblemer ved skjermarbeid, det er blant annet riktig synskorrigering, god belysning, kontrastforhold og skjermens vinkel i forhold til den som bruker den.
Personvern og cookies