Synger ut om manglende integrering

Tekst:  Vemund Jensen (2006)
Rolf Undset Aakervik er kritisk til myndighetenes arbeid med å skaffe innvandrere innpass på arbeidsmarkedet. Nå har han skrevet en bok med gode råd og eksempler på godt integrasjonsarbeid. 
Aakervik er rådgiver i ressurs- og kompetansesenteret Mangfold i Arbeidslivet, som holder til i Oslo sentrum og har jobbet med integreringsproblematikken siden 80-tallet. Midt i diskusjonen rundt inkludering av innvandrere i IA-avtalen og manglende suksess med å gi dem innpass på det norske arbeidsmarkedet, kommer han nå med boken «Mangfold på jobben». Aakervik er ikke fornøyd med myndighetenes arbeid for integrering av innvandrere og flyktninger i det norske arbeidslivet. – Det er skuffende at denne problematikken ikke inkluderes i den nye IA-avtalen. Vi har reist denne kritikken helt siden den første IA-avtalen ble underskrevet, men det eneste vi opplever er at partene kun har vært opptatt av å senke sykefraværet. Nå har arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen lovet en egen handlingsplan for integrering av innvandrere i løpet av 2006, så løpet er ikke kjørt. Aakervik har flere konkrete råd til regjeringen.

Bedriftsintern språkopplæring
– Det bør settes av midler til bedriftsintern opplæring, hvor innvandrere kan få språkopplæring på arbeidsplassene. Språk og sosial trening bør kobles til faglig opplæring, slik at norskundervisningen ikke bør vare i årevis før jobbmuligheten byr seg, sier Aakervik. Konvertering av innvandreres kompetanse fra eget hjemland til norske forhold er en annen ting han brenner for. – En som er utdannet bilmekaniker fra Afghanistan må få en tilpasset opplæring her i Norge, slik at vedkommende også kan jobbe med å reparere biler i sitt nye hjemland. Myndighetene må få satt inn større ressurser, for i dag må mange innvandrere gjennom fryktelig lange prosesser for å få godkjent norsk utdannelse eller arbeidserfaring. Rolf Aakervik håper boken kan være med å heve innvandreres status, og være med på å gi dem like store muligheter til å få brukt egne evner som alle andre i Norge. Boken retter seg mot alle som arbeider med integrering av innvandrere og flyktninger, og skal også brukes i undervisningen i et nytt høyskolefag fra høsten 2006. Faget er et samarbeidsprosjekt mellom Folkeuniversitetet, Høyskolen i Oslo og Mangfold i arbeidslivet. Boken gir både teoretisk innføring og eksempler på best mulig praksis på området og bygger i stor grad på aktuell forskning, rapporter og Aakerviks egne erfaringer. Gyldendal Akademisk. 198 sider. ISBN: 82-05-35117-1

Personvern og cookies