Sykmelding fra første dag

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Svenske arbeidsgivere kan kreve sykmelding fra første dag, men foreløpig er det ikke blitt noe rush til legekontorene, melder Sveriges Radio. 

Lovbestemmelsen, som trådte i kraft ved siste årsskifte, ble møtt med omfattende kritikk fra flere fagforbund og politikere, og særlig fra legehold der man fryktet mye merarbeid. Svensk LO har blant annet anført at en slik bestemmelse må bygge på den oppfatning at alle ansatte er potensielle jobbskulkere, i tillegg til at den gir useriøse arbeidsgivere uten kollektive avtaler mulighet til å presse sine ansatte til å gå på jobb når de er syke. Men det ser ikke ut som om arbeidsgiverne benytter seg av muligheten til å forlange sykmelding fra første dag, helsevesenet har ikke registrert noen særlig økning i pågangen. Ifølge den svenske sosialminister Göran Hägglund, som har vært med på å få loven igjennom, var den først og fremst tenkt som et bidrag til arbeidsgivere som vil hjelpe ansatte som ofte er syke. Han sier at det står tydelig i loven at det er ved gjentatte korttidsfravær at bestemmelsen skal brukes i form av en skriftlig melding fra legen om sykdommen.

Personvern og cookies