Sykmelder seg til sykepleier

Tekst: Vemund Jensen (2006)

 

ISS har startet sin egen fraværstelefon hvor egne sykepleiere tar i mot sykmeldinger og gir råd om behandling.

– Tast 1 dersom du er syk… Dette er et av valgene du nå får om du ringer ISS Facility Services’ grønne nummer: 80080080. Alle de ansatte i firmaet vil snart være koblet opp mot deres nye interne tjeneste, fraværstelefonen. Siden desember har tre sykepleiere betjent telefonen for Trøndelag, Rogaland, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold. Fremover mot sommeren skal resten av regionene i ISS bli en del av systemet.

Tett kontakt
Fraværstelefonen minner om en tjeneste firmaet Unimed Care tilbyr i Sverige, som Arbeidsmiljø omtalte i fjor, men ISS kjøper ikke løsningen fra et eksternt firma, de har selv ansatt sykepleierne. De har dessuten strengere krav til oppfølging av de sykmeldte. Hovedpoenget er at ISS-ansatte som må holde seg hjemme på grunn av sykdom, ikke skal kontakte sjefen. Sykepleierne på fraværstelefonen tar seg av det. Første fraværsdag ringer den ansatte inn og melder seg syk. Sykepleieren gir så beskjed videre til nærmeste leder. Den personalansvarlige har deretter plikt til å kontakte den syke i løpet av samme dag og etter tre dager, hvis den ansatte ikke er tilbake på jobb. Ved lengre sykdom skal den ansatte inviteres til en oppfølgingssamtale innen to uker. – Vi vet det er lettere å komme tilbake på jobb hvis man holder tett kontakt med jobben i sykdomsperioden. Siden lederen er pliktig til å kontakte den syke, blir det også mer press på at de skal overholde personalansvaret sitt. Dessuten håper vi å forhindre at folk blir hjemme uten grunn, sier prosjektleder for fraværstelefonen, Hanne Haaland.

Vil senke fraværet
De mener det vil være enklere å slå av en samtale med sykepleieren enn sjefen. Den syke kan også få veiledning og råd angående sykdommen. Sykepleieren har taushetsplikt og rapporterer bare fraværet vide­re til leder, slik at han eller hun hurtigst mulig kan få tak i vikar. – Fordelen er at du får snakke med helsepersonell tidlig, en tredjeperson, som det sannsynligvis er lettere å dele problemer med, for eksempel hvis det er ting på jobb du har problemer med, sier Haaland. Sykepleierne videreformidler også kontakt til bedriftshelsetjenesten eller gir råd om hvem andre man burde kontakte for hjelp. ISS forventer at sykefra­været vil synke ved hjelp av fraværs­telefonen. Da de gjennomførte et pilotprosjekt i Buskerud i 2004, som for øvrig ble positivt mottatt av både ansatte og ledelse, opplevde de en reduksjon av sykefraværet på 30 prosent.

Personvern og cookies