SYKEPENGER ELLER OMSORGSPENGER

Det er mange som i disse dager henvender seg til sin fastlege og ber om sykemelding. Enten fordi de er redd for å bli Koronasmittet, eller fordi de må være hjemme med barn da skole og barnehage er stengt. Her er reglene som gjelder

SYKEPENGER

Dersom du er syk og må være hjemme på grunn av egen sykdom har du rett på sykepenger. Det er ikke nok at du er redd for å bli syk eller at du må være hjemme med egne barn. Du må faktisk være syk for å ha rett til sykepenger og grunnen til at du ikke kan gå på jobb må være din egen sykdom eller skade. De fleste fastleger vil avvise et ønske om sykemelding av andre årsaker enn dette.

Normalt er arbeidsgiver pliktig til å utbetale de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden). Men når det gjelder sykepenger i forbindelse med koronasmitte er arbeidsgivers lønnsplikt redusert til tre dager. Husk at når NAV utbetaler sykepenger utbetaler de maks 6G (G = folketrygdens grunnbeløp som per i dag er kr 99 858,- 6G = kr 599 148,-) Tjener du mer enn dette vil NAV ikke betale det overskytende. Mange ansatte i Norge har en tariffavtale eller andre ordninger som gjør at arbeidsgiver betaler det overskytende, men ikke alle ansatte har denne ordningen. For å ha rett til sykepenger må du ha vært i jobb i minsk 4 uker umiddelbart før du ble sykemeldt.

Dersom du bli syk, kan du bruke egenmelding de første dagene. I dag er alle virksomheter i Norge IA- bedrifter og kan selv velge om de vil at egenmeldingsdagene skal være enten 3 dager eller 8 dager. Du må spørre på jobben hvor mange dager dere har.

OMSORGSPENGER

Er du arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser og må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage er stengt, kan du bruke omsorgspenger. Omsorgspenger er noe du har krav på til og med det året barna dine fyller 12 år. Dersom barnet ditt er sykt eller har en funksjonshemming kan du har rett på omsorgspenger til og med det årete barnet fyller 18 år. Normalt må du ikke søke om omsorgspenger da du som arbeidstaker automatisk har rett til omsorgspenger og arbeidsgiver betaler deg vanlig lønn i disse dagene. Hvor mange omsorgsdager du har rett på hvert år avhenger av din livssituasjon og hvor mange barn du har, reglene er:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn. Dette gjelder per foreldre dvs at bor du sammen med den andre forelderen har dere 20 omsorgsdager per kalenderår. Men husk at hver forelder kun kan ta ut 10 dager per kalenderår. Du kan søke om utvidede dager dersom den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.
  • 15 omsorgsdager når du har tre eller flere barn. Dette gjelder per foreldre dvs at bor du sammen med den andre forelderen har dere 30 omsorgsdager per kalenderår. Men husk at hver forelder kun kan ta ut 15 dager per kalenderår. Du kan søke om utvidede dager dersom den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

I forbindelse med Koronautbruddet har stortinget vedtatt nye regler for omsorgspenger som skal gjelde inntil videre, disse er:

  • For omsorgspenger er arbeidsgiverperioden redusert fra 16 dager til tre dager. Det vil si at arbeidsgiver kun betaler deg de første tre dagene, deretter overtar NAV utbetalingen.
  • Antall dager med omsorgspenger er også doblet, slik at omsorgspenger nå ytes for opptil 20 dager per forelder.
  • Vil du vite mer gå inn her
Personvern og cookies