Kan jeg bli sykemeldt på grunn av dårlig arbeidsmiljø?

Undersøkelser viser at 21 % av alle norske arbeidstakere på et punkt i yrkeslivet har levert inn sykemelding på grunn av dårlige arbeidsmiljø. Men er det egentlig lov å sykemelde seg når man ikke er syk i tradisjonell forstand? Kan jeg for eksempel sykemelde meg på grunn av sosiale forhold på arbeidsplassen?

I utgangspunktet danner ikke sosiale forhold på arbeidsplassen tilstrekkelig grunnlag for sykemelding, men i praksis ser vi allikevel at leger skriver ut sykemeldinger i slike situasjoner. I mediebildet hører vi for eksempel stadig om offentlige personer som blir sykemeldt kort tid etter at ubehagelige nyheter har kommet allmennheten for øret. Kanskje har du eller andre på din arbeidsplass også sett dere nødt til å gjøre det samme.

Tungtveiende medisinske grunner

Ifølge Arbeids- og velferdsetaten kan du få sykemelding fra en lege dersom det er tungtveiende medisinske grunner til at du ikke kan jobbe. Dermed blir det på mange måter opp til din lege å vurdere hvorvidt du kan jobbe eller ikke. 

Bred forståelse av sykdomsbegrepet

I praksis har leger en svært bred forståelse av hvilke årsaker og sykdommer som kvalifiserer for sykemelding, hvilket igjen fører til at pasienter får sykemelding selv om de ikke nødvendigvis er «syke» i tradisjonell forstand. Det kan blant annet være snakk om sosiale forhold på arbeidsplassen som påvirker deg på en måte som fører til at du ikke kan gå på jobb. Hvordan sosiale forhold på arbeidsplassen påvirker en, vil være helt individuelt, og det er opp til din lege å vurdere om din situasjon er så belastende for deg at du blir hindret i å utføre ditt arbeid. 

Må ikke misbrukes

På den måten kan man si at det er «lov» å sykemelde seg på grunn av dårlig arbeidsmiljø, dersom det har en så stor innvirkning på deg at du ikke kan jobbe. Det er imidlertid viktig at den brede forståelsen av sykdomsbegrepet ikke misbrukes. Unødvendig høyt sykefravær koster samfunnet vårt store summer, og dessuten viser forskning at det å ha en jobb å gå til i mange tilfeller kan være positivt for enkeltindividets mentale og fysiske helsetilstand.

Unngå sykemeldinger på grunn av dårlig arbeidsmiljø

Som arbeidsgiver eller leder i en bedrift bør du sørge for at arbeidsmiljøet ikke fører til at arbeidstakerne blir syke av å gå på jobb. Dette gjør du ved å ta arbeidsmiljøet alvorlig og jobbe systematisk med HMS-arbeidet. Det er også viktig å huske på at selv om du som arbeidsgiver ikke er årsaken til sykefraværet, så kan du i aller høyeste grad være en del av løsningen. De aller fleste ønsker å jobbe og får mye ut av et godt arbeidsmiljø. Som arbeidsgiver kan du tilrettelegge for dette.

Er du usikker på hvordan du som leder skal gå frem for å sørge for godt arbeidsmiljø på din arbeidsplass? Vi tilbyr en rekke nyttige kurs som gjør det tryggere i din rolle og gir nødvendig kompetanse. Les en oversikt over alle våre kurs her.

Kom på kurs hos Arbeidsmiljøsenteret

Er du usikker på hvordan du som leder eller arbeidsgiver skal gå frem for å sikre et godt arbeidsmiljø? Vi tilbyr en rekke kurs som gir nødvendig kompetanse og kunnskap om arbeidsmiljø. Bli med på vårt kurs «HMS-opplæring for arbeidsgiver» eller «Hvordan lede HMS-arbeidet?».

Vi tilbyr et stort utvalg av kurs for alle i bedriften. Se en fullstendig oversikt over alle våre kurs og konferanser her. Vi kan også holde tilpassede kurs internt i din bedrift. Nå oss på e-post kurs@arbeidsmiljo.no for mer informasjon og et tilbud.

Personvern og cookies