Sykehusene sliter fortsatt

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Fortsatt sliter en del sykehus med å følge opp påleggene fra Arbeidstilsynet (AT) i forbindelse med kampanjen God Vakt. 
Samtlige 22 helseforetak her i landet samt fem private sykehus ble ilagt en rekke pålegg under Arbeidstilsynets omfattende kampanje i 2005. – Tre fjerdedeler av påleggene er på plass, men ganske mange sykehus strever for å få gjort noe med de organisatoriske forholdene, særlig ubalansen mellom oppgaver og ressurser, sier Tom Østhagen, prosjektleder for God Vakt. Enkelte sykehus har derfor fått innvilget utsettelse av visse tiltak. Noe av bakgrunnen for kampanjen var blant annet at 25 prosent av ansatte i helsevesenet har helseplager som de mener helt eller delvis skyldes jobben. God Vakt avdekket at deler av sykefraværet har en klar sammenheng med arbeidsforholdene. Det er særlig misforholdet mellom de oppgavene de ansatte skal utføre og egen arbeidskapasitet som sliter. De ansatte føler at de ikke strekker til, de får dårlig samvittighet og er redde for å gjøre feil. Østhagen opplyser at den planlagte oppfølgingen av kampanjen første halvår av 2008 antagelig blir utsatt til annet halvår. Da skal Arbeidstilsynet undersøke om påleggene fra God Vakt er fulgt opp og om de ansatte har fått en bedre arbeidssituasjon som følge av dette.
Personvern og cookies