Sykehus er lite effektive

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Sykehusene i Norge har både den høyest ressursbruken og de høyeste lønningene, men får mindre igjen for det enn sykehus i Finland, Sverige og Danmark, skriver Aften­posten. Norge produserer langt mindre helsetjenester per krone enn sine nordiske kolleger, det viser en ny rapport SINTEF helsetjenesteforskning og Frischsenteret har utarbeidet. Spesielt sammenlignet med Finland kommer Norge dårlig ut. Mens Norge bruker 12.246 kroner for hver innbygger på spesialhelsetjenesten, bruker finnene bare 8.298. Mye av ressursbruken forklares med Norges høye lønnsnivå. Prosjektleder Sverre A.C. Kittelsen ved Frischsenteret tror også at norske sykehus har så stort forbruk av døgnopphold, kontra det billigere alternativet dagopphold, fordi sykehusene i stor grad får betalt for hvor stor aktivitet de har.

Personvern og cookies