Sykefraværet på vei ned

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Sykefraværet ser ut til å være på vei ned, i hvert fall i deler av arbeidslivet. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ikke har vært noen økning fra 1. kvartal 2003 til samme periode i år og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kan melde at de har hatt en nedgang på 1,5 prosent for sine medlemsbedrifter i denne perioden.

Totalt sykefravær for hele landet var 8,3 prosent i årets første kvartal, i følge tallene fra SSB. Av dette var 7,3 prosent legemeldt fravær, resten var egenmeldinger. Sykefraværstallene for den delen av privat næringsliv som er med i NHO er enda mer gledelige, det legemeldte fraværet var her 7,1 prosent, en nedgang på 1,5 prosent fra 1. kvartal i fjor.

IA virker
Ekstra gledelig er det at bedrifter som har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrifter) har hatt enda større nedgang. NHO-bedrifter med IA-avtale har redusert sykefraværet med 2,2 prosent i løpet av siste år, mens de uten en slik avtale har hatt en nedgang på 1,1 prosent. – Sykefraværet er fortsatt for høyt, men utviklingen går riktig vei, sier avdelingsdirektør Geir Riise i NHO. Han er spesielt godt fornøyd med at IA-bedrifter reduserer sykefraværet mer enn bedrifter uten slik avtale. Det er første gang siden partene i arbeidslivet gikk inn for IA-avtalen høsten 2001 at det har vært en nedgang i sykefraværet. Riise håper nå at den positive utviklingen vil fortsette.

Færre i industrien
Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var nullvekst eller nedgang i sykefraværet det siste året i store næringer som industri, hotell- og restaurantvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. I prosessindustrien er fraværet gått ned, der er det bedrifter med IA-avtale som står for nedgangen. Bedrifter som ikke er med i denne ordningen, har stigende fravær. Fra 2003 til 2004 har sykefraværet i prosessindustrien gått ned 3 prosent. Det er faktisk seks år siden næringen hadde lavere fraværstall enn i første kvartal i år. I bygg- og anleggssektoren, undervisning, helse- og sosialtjenester og offentlig administrasjon er det fortsatt en viss økning i sykefraværet, men økningen er lavere enn foregående kvartal.

Trygdedirektøren skuffet
Men utviklingen i sykefraværet landet sett under ett er likevel ikke bra nok, mener trygdedirektør Arild Sundberg. Økningen i fraværet har stoppet opp, men ikke gått ned til tross for en rekke tiltak fra myndigheter, næringsliv og ansatte. Myndighetene har brukt 1,3 milliarder kroner på avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) siden høsten 2001, uten at målene i avtalen er nådd. Sundberg mener at mange virksomheter ikke er flinke nok til å følge opp avtalen om inkluderende arbeidsliv i praksis. Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å avklare arbeidsevne og lage en oppfølgingsplan senest innen åtte uker, slik at arbeidstakeren får prøve seg i arbeidslivet igjen. Sundberg tror ikke at sykemelding alltid er det beste virkemiddelet, i hvert fall må det i utgangspunktet gis en kombinasjon av sykemelding og jobbing, såkalt gradert sykemelding. Det er dette endringen i reglene for sykemelding, som trådte i kraft 1. juli i år, i stor grad går ut på.

Personvern og cookies