Sykefraværet øker i takt med økt ledighet

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Det er ikke bare ledigheten som vokser i bygg og anlegg, denne sektoren kan også notere seg for den største økningen i sykefraværet.

Sykefraværet har økt mest i konjunkturutsatte næringer som bygg og anlegg, i perioden fra fjerde kvartal 2007 til samme periode i 2008. Syke­fraværet endte da på 7 prosent.

Bare blant menn

Dette er en økning på 1,7 prosent fra foregående år. Det legemeldte sykefraværet har økt mest, mens det egenmeldte har holdt seg stabilt på 1,1 prosent. Det legemeldte fraværet var på 6 prosent. – Usikkerheten som har rammet de konjunkturutsatte næringene, er hovedårsak til at arbeidstakerne får økt sykefravær i tillegg til økt ledighet, mener NAVs direktør, Tor Saglie. Utviklingen speiler til en viss grad arbeidsledigheten, det er menn som står for hele økningen. I fjerde kvartal 2008 økte fraværet 3,8 prosent for menn sammenlignet med foregående år, mens fraværet for kvinner gikk ned med 0,1 prosent. Menn i aldersgruppen 29 og 49 år har hatt den største økningen.

Bygg og anlegg

Det er størst økning i bygg og anlegg med nær 8 prosent høyere sykefravær enn året før. Hotell og restaurant hadde en vekst i fraværet på 6,7 prosent. Fortsatt ligger sykefraværet på topp innen helse- og sosiale tjenester med 8,2 prosent, fulgt av hotell- og restaurant. Privat sektor har hatt størst økning i sykefraværet. Fraværet gikk ned i statlig sektor og det ligger stort sett stabilt i kommunal forvaltning. Stadig flere må sykmeldes for psykiske lidelser. Nå gjelder dette en av fem legemeldte sykefraværsdager. Også her viser tallene at økningen er størst blant menn.

Personvern og cookies