Sykefraværet noe ned

Tekst: Grethe Ettung (2007)

– Positivt og gledelig, er YS-leder Tore Eugen Kvalheims kommentar til nedgangen i sykefraværet.  

Ferske tall fra Statistisk sentral­byrå viser at fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 har det totale sykefraværet gått ned fra 6,6 til 6,5 prosent. Det totale sykefraværet 2. kvartal 2007 er 7,6 prosent lavere enn det var 2. kvartal 2001, året da avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått. – Dette er svært gledelig, først og fremst fordi vi har flere friske i arbeid. Vi tolker det slik at IA-avtalen virker bedre og bedre, og at virkemidlene, som tettere oppfølging av sykmeldte, nå gir positive utslag, sier Kvalheim.

Skeptisk til IA-rapport
Rapporten: Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv i praksis, hvor NOVA-forsker Torild Hammer hevder at IA-avtalen ikke har hatt noen effekt på endringer i sykefraværet, er Kvalheim mer skeptisk til. Hammer viser til 2004 hvor sykefraværet falt for første gang på ti år, mens det var en økning igjen i 2005. Hun mener nedgangen i fraværet i 2004 kan skyldes legenes sykmeld­ingspraksis. Den ble endret i juli 2004 til Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom, eller såkalt aktiv sykmelding. Hammer vektlegger imidlertid at disse endringene i legenes sykemeldingspraksis er et resultat av IA-arbeidet og fokuset på sykefraværet. – Det er for så vidt positivt med en slik konklusjon, men hun bruker likevel avtalen i en negativ sammenheng, mener Kvalheim. – Sysselsettingen har økt, da må vi også tåle en økning i sykefraværet, men vi har ikke fått gjennomslag for denne tanken, påpeker YS-lederen. I Sverige truer statsminister Fredrik Reinfeldt med lavere sykelønn for å få svenskene tilbake i jobb, ifølge Aftenposten. – Dette er som et ekko fra den debatten vi hadde i fjor, at det å bruke pisken er det eneste egnede virkemiddelet. Jeg mener det er et dårlig tiltak for å få ned sykefraværet. Dessut­en tyder det på en mangelfull dialog med arbeidslivets parter, konstaterer Kvalheim.

Personvern og cookies