Sykefraværet ned i prosessindustrien

(2005)

Sykefraværet i prosessindustrien har sunket med 25 prosent i fjerde kvartal 2004 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2003. Tallene for fjerde kvartal 2004 bekrefter at nedgangen i sykefraværet i prosessindustrien i tredje kvartal nå ser ut til å ha stabilisert seg, melder Prosessindustriens landsforening (PIL). Styret i PIL har støttet opp om Inkluderende arbeidsliv (IA) fra oppstarten i 2001 og nå er over 70 prosent av de ansatte i en IA-virksomhet. Den stadige økningen i sykefraværet i prosessindustrien snudde i 2002 og nedgangen har akselerert gjennom 2004. I siste kvartal i fjor var sykefraværet på 5,5 prosent sammenlignet med 7,4 prosent ett år tidligere. Opprettholdes dette nivået vil de omkring 32 000 ansatte i prosessindustrien nå IA-målet om 20 prosent reduksjon mellom andre kvartal 2001 og 2005. Arbeidsmiljø nr. 2-2005

Personvern og cookies