Sykefraværet kraftig ned i Molde kommune

Tekst: Thor A. Nagell (2003)

 

Når en sykefraværsdag koster Molde kommune mellom 1300 og 1500 kroner pr ansatt betyr en nedgang i fraværsprosenten fra 9,4 til 6,6 hele 75.000 kroner spart hver eneste dag. – Vi klarte å bryte en ond sirkel. Tillit til hver eneste ansatte er stikkordet. Og avtalen om Inkluderende arbeidsliv der alle ansatte blir vist lik omsorg.

Det sier en entusiastisk personal- og organisasjonssjef Rigmor Brøste Kjersem (38) i Molde kommune. Hun har vært i jobben i fire år og har utdannelse i økonomi, administrasjon og jus samt organisasjon og ledelse og har også jobbet i det private næringsliv. Før hun kom til Molde var hun mellomleder ved tre forskjellige avdelinger i Bergen kommune.

Hvordan har du det?»
– Vi så at sykefraværet var stigende. Dette koster kommunen penger, men det koster også mye for dem som er på jobb med en enda tøffere arbeidsdag. Hun fortsetter: – Vi har i flere år jobbet systematisk med sykefraværet i kommunen og prøvd ut ulike tiltak. Et eksempel var å vise mer tillit til ansatte ved å utvide antallet sykefraværsdager med egenmelding. Tidligere var en dags fravær nok til at du «brukte opp» en «tredagers». Vi har tro på at de ansatte er lojale og at de ikke er borte fra jobben hvis de ikke er syke. Vi kjørte et prøveprosjekt i to år. Fraværet gikk litt ned. Vi så en tendens. Og forklaringen var blant annet at de ansatte ble vist mer tillit, mener Rigmor Brøste Kjersem: – I en så stor organisasjon som vår – med rundt 1700 fast ansatte og en del hundre vikarer – må vi ha gode systemer for oppfølging av sykemeldte. Vi så at avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA) kunne bygge videre på en del av det arbeidet vi hadde gjort, og valgte derfor å inngå en avtale om IA undertegnet av tillitsvalgte, fylkestrygdesjefen og ordføreren, forteller hun. I avtalen er blant annet tett oppfølging av syke medarbeidere vesentlig. Første fraværsdag skal den syke gi beskjed til nærmeste leder. Tredje fraværsdag skal leder kontakte den syke – ikke for «kontroll», men for å vise omsorg. Naturlige spørsmål er: «Hvordan har du det?». «Tror du plagene kan skyldes forhold på jobben?». «Når tror du du kommer tilbake?». Hvis vedkommende er borte lenger, skal leder ta ny kontakt den åttende fraværsdagen og innen fire uker skal leder har direkte samtale med den sykmeldte. – Essensen er skikkelig oppfølging hele veien, understreker personalsjefen.

– Vise omsorg
– Er det ikke en fare for at de ansatte vil føle de blir overvåket? – Jo, hvis det ikke hadde vært kjent i hele organisasjonen at alle skal følges opp. Alle vet at de vil bli ringt opp av sjefen når de blir hjemme på grunn av sykdom. I en god bedriftskultur skal enhver leder vise omsorg – det skal ikke være overvåking eller kontroll, men omsorg. I forbindelse med inngåelse av avtalen om inkluderende arbeidsliv for et års tid siden var målet at kommunen innen utgangen av 2005 skulle ha fraværsprosenten ned til 7,3. Da hadde tallet for et kvartal vært helt oppe i 10,7. Første kvartal i år var tallet 9,3 prosent. Andre kvartal var det 7,9 og nå i tredje kvartal var prosenttallet 6,6.

ROSE
– Og denne flotte utviklingen skjer midt under en omfattende omorganisering i kommunen – en prosess som gjerne skulle tilsi økende fravær. Et godt samarbeid med tillitsvalgte har vært viktig. Det vi ser er at dette har vært en vinn-vinn-situasjon der vi har maktet å bryte ut av den onde sirkelen. Vi har nylig innført et nytt slagord – «ROSE». Det henspiller selvsagt på byen vår – Rosenes by, men bokstavene står for Respekt, Omsorg, Samarbeid og Effektivitet. Ordet ROSE er lett å huske og lett å kjenne igjen – og innholdet – de fire stikkordene – skal brukes på alle nivå i hele kommunen. Det er jo også snakk om et positivt ladet verb, nemlig å rose, sier en engasjert personal- og organisasjonssjef Rigmor Brøste Kjersem.

Personvern og cookies