Sykefraværet 18 prosent ned etter IA-avtale i Dagsavisen

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

– Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) innebærer bare fordeler. Vi har allerede registrert en klar nedgang i sykefraværet og synes avtalen hjelper oss til å få et godt grep på helse- og miljøarbeidet i avisen.

Det er alminnelig enighet rundt bordet i Dagsavisen om at IA-avtalen medfører fordeler for alle parter, både arbeidsgiver og ansatte. Hovedverneombud og leder for AMU, Terje Akerhaug, administrerende direktør Mads Nygaard og IA-ansvarlig i redaksjonen, Arne Strand har bare godord om ordningen. – Dessuten går arbeidsmiljøstyrkende tiltak hånd i hånd med god økonomi, presiserer Nygaard. Dagsavisen ble IA-bedrift 1. januar i år som en av de første avisene i Oslo.

Mindre sykefravær
Han kan fortelle at det har vært en markert nedgang i sykefraværet etter at avisen tiltrådte avtalen. Sykefraværet lå på 6 prosent i gjennomsnitt i fjor, i første kvartal i år var det gått ned til 4,9 prosent. Det er en reduksjon på over 18 prosent. Nygaard tar forbehold om at avtalen ikke har virket så lenge, men synes utviklingen ser lovende ut, ikke minst fordi det vanligvis er ganske mye sykdomsfravær i årets første kvartal. – Utgangspunktet for å bli med i ordningen var å skape et bedre arbeidsmiljø og høste litt fordeler, blant annet i form av redusert sykefravær. Men i tillegg var dette noe som passet avisens policy veldig bra, avisen har hele tiden støttet avtalen om et inkluderende arbeidsliv på redaksjonell plass, sier Arne Strand. Strand mener at avtalen har «reddet» tre journalister fra sykemelding det halvåret den har vært i virksomhet. – De hadde plager i forbindelse med belastninger i jobben. Takket være at vi fikk dem til behandling hos bedriftshelsetjenestens fysioterapeut svært raskt, unngikk vi sykemelding. Utgiftene for behandlingen fikk avisen refusert av trygdekontoret gjennom IA-ordningen.

– God BHT betyr mye
Sykefravær er dyrt, det er særlig det at folk ikke er på jobb som koster. – Vi lever av den kvaliteten vi kan levere til våre kunder; abonnenter og annonsører, påpeker Nygaard. – De som arbeider hos oss er ansatt fordi de gjør en god jobb. Dagsavisen har 104 ansatte, nesten halvparten er ansatt i redaksjonen. Staben er ung, gjennomsnittsalderen ligger i underkant av 40 år. Terje Akerhaug opplyser at IA-avtalen foreløpig er en prøveordning mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, men han har inntrykk av at den er blitt tatt godt i mot av de ansatte. Han vil også fremheve avisens nåværende bedriftshelsetjeneste som han synes fungerer svært bra. – De ser sammenhengen mellom arbeidsmiljø og belastninger. Jeg sier gjerne til mine kolleger i avisen at de som ikke ønsker å benytte vår BHT-ordning får slutte å klage.

Tøffe omorganiseringer
En av de faktorene som Nygaard mener er medvirkende til at IA-avtalen gir resultater er raskere reaksjoner dersom det er noe galt i arbeidsmiljøet. – Vi er blitt mer bevisste på å stille spørsmål om fravær eller andre problemer kan skyldes forhold på arbeidsplassen og vi er mer parat til å sette inn nødvendige tiltak. – Det kan kanskje oppleves som vanskelig på enkelte arbeidsplasser at ledelsen skal ta kontakt ved sykefravær, men hos oss har slike samtaler mellom medarbeidere og ledere vært positive. I en relasjon mellom leder og ansatt ligger det alltid et særskilt ansvar på lederen. Vi har også den fordelen at vi har oppegående verbale ansatte, det sikrer en god dialog. Men forholdene har ikke alltid vært bare idyll i avisen, det har vært flere omganger med tøffe omstillinger og nedbemanninger. – Det har nok vært vanskelig for mange, det hadde ganske sikkert vært en fordel å ha hatt en slik avtale da, sier Akerhaug. Han ser ikke bort i fra at enkelte kan ha følt seg presset til en tidligere pensjonering enn de egentlig ønsket i forbindelse med nedbemanning, selv om det neppe har vært noe stort problem i avisen på grunn av lav gjennomsnittsalder. – Vi vet vi har flinke folk og ønsker å beholde dem. Etter at vi fikk IA-avtale har vi heller ikke hatt noen pensjoneringer. Men vi skal være klar over at AFP-ordningen er en rettighet for de ansatte, presiserer Mads Nygaard.

Sats på mellomlederne
Akerhaug nevner kommunikasjonen mellom mellomledere og ansatte, og legger ikke skjul på at det har vært konflikter på noen områder. Han ser det derfor som positivt at det i forbindelse med IA-avtalen holdes kurs for ledere i regi av BHT og trygdeetaten med fokus på mellommenneskelige forhold. Dette er en god investering for bedriften og et opplegg som det skal satses videre på. Strand fremhever også den gode kontakten som avtalen gir med trygdeetaten gjennom arbeidslivstjenesten. Ordningen fungerer veldig ubyråkratisk, nå har bedriften en fast kontaktperson som kjenner dem, blant annet gjennom en presentasjon i Arbeidsmiljøutvalget. Har de spørsmål, får de svar på timen, det var langt fra tilfelle tidligere. Hele bedriften er blitt mer bevisst på arbeidsmiljøforhold etter at den ble med i IA-ordningen, arbeidsmiljø har fått en langt større betydning enn før.

Personvern og cookies