Sykefravær

Både store og små virksomheter kan gjøre tiltak som forhindrer arbeidsrelatert sykefravær. God tilrettelegging av arbeidsplassene er en viktig forutsetning for å forebygge skader og ulykker. Fraværsbehovet vil synke hvis arbeidsforholdene blir lagt til rette for å takle de daglige oppgavene. For gravide, kronisk syke og eldre arbeidstakere er det spesielt stort forbedringspotensial.

Endring i ledelsesformene og forbedring av den interne kommunikasjonen vil føre til at medarbeiderne fungerer bedre sammen, og dermed bidra til færre psykososiale problemer.

Arbeidsmiljøsenterets konsulenter kan bistå virksomheter i å tilrettelegge arbeidsforholdene.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Personvern og cookies