Sykefravær og arbeidsforhold

(2002)

Sykefraværet henger i stor grad sammen med arbeidsforholdene. Denne uttalelsen kommer neppe som noen bombe på dem som er litt engasjert i temaet, men det svenske Arbetsmiljøverket har i hvert fall undersøkt årsakene til arbeidsbetinget sykefravær og kommet til dette resultatet. 30 prosent av sykmeldte menn og 40 prosent av kvinnene mener selv at sykemeldingen deres har sammenheng med arbeidsplassen. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med en samkjøring av Arbetsmiljøverkets arbeidsmiljøundersøkelser og det svenske rikstrygdeverkets register over utbetalte sykepenger.

Personvern og cookies