Sykefravær kan skjule alkoholproblemer

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Svenske forskere regner med at det ligger skjulte alkoholproblemer bak minst 15 prosent av alle lange sykefravær og uførepensjoneringer

– Alkoholmisbruk er en stor, skjult og voksende årsak til langtidsfravær, sa Marianne Upmark, doktor i folkehelsevitenskap ved en konferanse om alkohol i arbeidslivet i regi av Alna Forum i Sverige. Fordi hele samfunnet lukker øynene for alkoholproblemene, fører det til at de skjules i statistikken, skriver bladet Arbetsliv. Det igjen resulterer i at beslutninger om forebygging og rehabilitering fattes på feil grunnlag.
Mye feildiagnostisering
Upmark har sett på det svenske Rikstrygdeverkets statistikk over sykdomsårsaker, der alkoholproblemer står som diagnose i bare 1 prosent av tilfellene. Det reelle tallet er minst 15 prosent, og problemet bare vokser, mener hun. Hun får støtte av andre forskere som regner med at det finnes skjult alkoholproblematikk bak flere såkalte motediagnoser, slik som «vondt i ryggen», «utmattelsessyndrom» og «utbrenthet».

Stress og alkohol
Forskeren Kjell Roos fra Socialførsäkringsmedicinskt centrum i Uppsala har fulgt personer ti år etter at de er dømt for promillekjøring og har funnet ut at halvparten da enten var uføretrygdet eller langtidssykmeldte. Dette er en risikogruppe som bør følges nøyere, mener Roos. Forholdet mellom stress og misbruk ble også belyst på konferansen. Stress og alkohol kan bli samvirkende faktorer. Reduseres den ene faktoren, går også den andre ned. Mange bruker alkohol som avslappingsmiddel, ved å tilby andre og ufarlige metoder, kan man få mange positive effekter.

Personvern og cookies