Syke datakonsulenter

Tekst: Turid Børtnes (2001)

I Sverige har andelen langtidssykmeldte blant tjenestemenn i privat sektor økt med 11 prosent i løpet av første halvår. Blant datakonsulenter har økningen vært helt enorm, IT-bransjen har snart like stort sykefravær som omsorgssektoren.

Statistikken omfatter 620.000 svenske tjenestemenn, privat ansatt. Tallene viser at økningen av sykefravær lengre enn tre måneder har vært størst blant kvinner, særlig høytlønte, skriver det svenske Prevent. Den vanligste diagnosen er reaksjoner på sterk stress.

Denne diagnosen er nesten tredoblet de siste tre årene. Deretter følger depresjon, som nå er blitt dobbelt så vanlig som ryggplager.

De psykiske diagnosene utgjør nå nesten en tredel av sykdomsårsakene blant denne kategorien ansatte. Men de dystre tallene til tross, økningen i sykefravær er langt mindre enn fjorårets som lå på hele 28 prosent.

Personvern og cookies