Syke av dårlige ledere

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Kvinner og menn reagerer ulikt på forskjellige krav i arbeidslivet. En dansk undersøkelse viser at kvinner blir langtidssykmeldte av dårlige ledere, mens menn reagerer på høye følelsesmessige krav med sykdom.

Undersøkelsen, som er foretatt av det danske Arbejdsmiljøinstituttet, har tatt utgangspunkt i et representativt utvalg av den danske befolkningen som er fulgt i en periode på halvannet år. I løpet av denne perioden var 7 prosent av deltakerne langtidssykmeldt minst en gang, det vil si sykmeldt i minst åtte uker.

Ukjent for forskerne
Forsker Thomas Lund, som har ledet undersøkelsen, sier at det er nytt for forskerne at dårlig ledelseskvalitet kan være direkte årsak til lengre tids sykdom blant kvinner. Og at høye følelsesmessige krav hos menn kan føre til sykdom. Ledelseskvalitet ble målt ved i hvilken grad ens nærmeste leder tar det alvorlig når medarbeideren er utilfreds i jobben, eller om lederen klarer å løse konflikter – også mellom medarbeidere. Upresise og mot­stridende beskrivelser av arbeids­­­­oppgaver og forventninger og det å ikke bli sett med de ressurser en har, samt lav belønning i arbeidet er også syk­domsskapende.

Følelsesmessige krav
Følelsesmessige krav dreier seg om medarbeideren utsettes for følelsesmessige påkjenninger, krav om å måtte skjule egne følelser eller krav om følelsesmessig involvering. Det kan for eksempel være politifolk som kommer først til en alvorlig ulykke, butikkansatte som overhøvles av frustrerte kunder eller sjefen som er nødt til å si opp ansatte. Den danske undersøkelsen viser altså at kvinner reagerer mest på dårlig lederskap, mens menn blir syke av det som dreier seg om følelser. Både menn og kvinner som opplever slike påkjenninger i arbeidet har mer enn dobbelt så høy risiko for lengre tids sykdom i forhold til dem som slipper dette.

Personvern og cookies