Syk av sjefen? Ti sjekkpunkter og løsninger

Mange av oss har møtt på ledere som vi ikke trives med. Noen har møtt ledere som rett og slett ikke oppfører seg ordentlig og skikkelig. Andre mener de har sjefer de blir syke av.

Heldigvis er det få av oss som har møtt ledere som rett og slett er skadelige og ødeleggende.
Finnes det skadelige ledere? Her er ti sjekkpunkter:

 

1) Hvem som er dårlige ledere bestemmes av:

Først og fremst av de som er underordnet lederen. Det vanligste kjennetegnet på dårlig ledelse er at det forekommer vedvarende personalproblemer og konflikter på områder der lederen er ansvarlig. Å lede betyr å oppnå resultater gjennom andre mennesker. Klarer ikke lederen dette, er vedkommende en dårlig leder.

 

2) Ustabil personlighet

Mangler lederen kontroll over sine egne følelser? Har han eller hun stadig følelsesutbrudd, er overkontrollerende og manipulerende? Det er en forutsetning at gode ledere kjenner seg selv og hvordan deres oppførsel påvirker medarbeideren. Ledere som oppfører seg på en helt annen måte enn det som er i samsvar med de resultatene de ønsker å oppnå hos medarbeiderne, kan jo ikke som sjef klare å oppnå de resultatene de ønsker.

 

3) Lederen forstår ikke forskjellen på små detaljer og større beslutninger

En slik leder etterspør detaljer og korrigerer skrivefeil i e-posten din heller enn å kommentere innholdet og resultatene dine. Det er forskjell på store og små hendelser, på viktige og uviktige saker. Bli enig med lederen din om hva disse forskjellene innebærer. Klare ikke lederen å forstå disse forskjellene, må du sjekke med leders leder om prioriteringene lederen gjør i hverdagen er de riktige for virksomhetens mål.

 

4) Ledere gjør feil

Og det gjør de ofte. En leders avgjørelser påvirker pr definisjon mange ansatte og får nødvendigvis negative konsekvenser for medarbeiderne. Det kan være feil i saksbehandling eller en forglemmelser som får konsekvenser for deg eller andre. Noen feil må vi tåle. Da kan lederen forvente at du selv sier ifra når nok er nok, slik at lederen kan endre seg. Baksnakking løser ingenting.

 

5) Når det renner over

Noen ganger hender det at tålmodigheten til lederen tar slutt og det renner over. Da kan det bli sagt ting som ikke bør sies eller gjort noe som burde vært ugjort. Konsekvensene er både ubehagelige og brysomme. En leder som «eksploderer» er ubehagelig å være vitne til. Det er menneskelig at begeret av og til er fullt. Trekk deg ut av situasjonen til temperaturen har gått ned. Skill klart mellom engangstilfeller og det som er systematiske overtramp fra lederen. Dokumenter og rapporter det som skjedde i etterkant.

 

6) Enten – eller – menneske?

De færreste av oss passer inn i bokser eller båser. Heller ikke de vi opplever som dårlige ledere gjør det. Det er en glidende overgang fra å være «normal» til å være totalt «idiot». Fra å være «dyktig» til å være « helt ubrukelig», det hjelper heller ikke å stille psykiatriske diagnoser på ledere i lunchen. Ledere blir ikke bedre av det. Bruker du uttrykk som «sosiopat»,» psykopat» , «narsissist» eller bare «idiot», har du trolig mistet sakligheten og følelsene dine har tatt overhånd. Kanskje er din virkelighetsbeskrivelse nå en del av lederproblemet?

Beskriv det som lederen din gjør nøkternt og saklig. Fokusér på sak heller enn på person. Beskriv handlinger og referer ord som lederen bruker. Først når det du sier er saklig og objektivt kan andre som kan hjelpe deg med dårlig ledelse ta deg og det du sier på alvor.

 

7) Avsporet ledelse

Ledere som ikke fungerer sporer av på jobben og gjør ikke det de skal. Her er noen kjennetegn ledere som sporer av, og som du kan dokumentere til dine hjelpere:

A) Lederen prioriterer ikke strategiske handlinger, Han eller hun tenker ikke langsiktig og forstår ikke helheten de er en del av. De istedet svært opptatt av kontroll på medarbeiderne. For kunne å dokumentere denne type ledere, så ta vare på møtereferater. De er ofte god dokumentasjon på hva lederen ikke forstår av strategi og langsiktighet.

B) Han eller hun leder ikke i sine medarbeiderrelasjoner, men er bare en oppgavefokusert sjef. Lederen har problemer med å delegere oppgaver, eller kommunisere med, utvikle eller stole på sine medarbeiderne. Definisjonen på ledelse er som sagt å oppnå resultater gjennom relasjoner med medarbeidere. Å kommandere og kontrollere uten å involvere og kommunisere er ikke ledelse.

C) Lederen har store mellommenneskelige problemer og ikke klare å opprettholde gode relasjoner til medarbeiderne sine over tid. Disse lederne kjennetegnes ved stor gjennomtrekk av medarbeidere og mange konflikter i arbeidsmiljøet. Dokumenter viss du kan.

D) De mangler selvinnsikt. De mangler evne til å se hvordan andre opplever dem eller til å etterspørre eller ta imot tilbakemeldinger.

Har din leder sporet av på denne måten, så snakk med leders leder eller et verneombud snarest. Bli enig om hva god ledelse skal være.

 

8) Ledere har begrensninger

Også ledere blir stresset og er redde. De lever ofte under et stort press og er forventet å takle endringer, kompleksitet og usikkerhet på en mye bedre måte enn alle oss andre. Dette betyr at ledere ofte kan være svært stresset. Og når mennesker er stresset faller de lett tilbake på atferd som har virket før, selv om situasjonen nå er totalt annerledes. Da blir det som før var lederes store styrke til lederens store svakhet. Å hjelpe lederen til å redusere sitt eget stressnivå, kan gi deg en mye bedre leder.

 

9) Alle «gode» lederegenskaper har en «dårlig» side

Ulike «gode» egenskapene bærer i seg en skyggeside. Når ledere skal velges ut, så er det spesielle egenskaper vi anser som viktige basert på situasjonen virksomheten er i. Går bedriften dårlig roper vi på en sterk og handlekraftig leder. Men en slik egenskap innebærer mangler når det gjelder lederens relasjonsevner. Slik virker personlighetspsykologien.

Går bedriften godt vil vi gjerne ha en dynamisk og relasjons-flink leder. Men da mister vi handlekraft og tydelighet.

Den gode lagspilleren tar for ofte lite sjanser og kan mangle evnen til å ta raske beslutninger.

Den relasjons-orienterte kan ha problemer med å gi folk skikkelige og tydelige tilbakemeldinger.

Den kreative kan være urealistisk, upraktisk og mangle oversikt.

Strategen kan bli paralysert av all informasjonen som må håndteres, blir redd og satser på enda en utredning og enda flere administrative folk i staben.

Den perfekte lederen. Ønsker du virkelig å jobbe med den perfekte lederen? En som kan alt, fikser alt og som har verdens høyeste integritet? Et ufeilbarlig menneske? Neppe. En slik leder er ofte rigid, for han eller hun har jo alltid rett! Kanskje vil du oppnå mer med et bedre samarbeid med din eksisterende leder?

Vær derfor oppmerksom på at det du oppfatter som din leders svakheter henger sammen med skjulte styrker. Ser du bare etter svakheter, så let etter styrkene. For de finnes.

 

10) Ledere må hjelpes og utfordres

Visst finnes det ledere som ikke kan jobben sin, som aldri skulle vært der de er. Det finnes også ledere med psykiatriske diagnoser.
Men mener du at lederen din er syk eller skadelig, så kom deg vekk eller søk hjelp!! Det nytter jo ikke å gå til krig mot folk som er syke.

I hvilken grad lederen din er psykopat, sosiopat, på feil hylle i livet eller alt for utrygg og usikker er opp til deg å sette ord på. Men vil du gjøre noe med saken, så må du fokusere på den oppførselen lederen viser. Å være leder er ingen popularitetskonkurranse. Spesielt i dårlige tider. Men, blir du syk av lederen din må du gi beskjed! Helst til verneombudet eller leders leder. Du skal aldri ha det vondt på jobben. Men du skal alltid gi beskjed om det likevel skjer. Finn ut til hvem.

Det løser ikke saken med dårlige ledere at vi går rundt å stiller diagnoser på hverandre. Vi må si i fra om faktisk atferd. Vi må dokumentere det som skjer. Da først kan vi slå ned på sjefens uakseptable oppførsel.

Personvern og cookies