Svømte for livet

Tekst: Turid Børtnes (2006)
I april i år holdt en ansatt ved et oppdrettsanlegg for skjell i Sandeidfjorden i Rogaland på å sette livet til da han falt i sjøen og måtte svømme mot land i iskaldt vann. Mannen ble reddet ved rene tilfeldigheter, men i ettertid har det vist seg å være nesten umulig for Arbeidstilsynet å få tilstrekkelig opplysninger om arbeidsulykken.
Avdelingsingeniør John Pettersen ved Arbeidstilsynet Region Vest, Haugesundkontoret forteller at etterforsk­ningen av ulykken har vært rene detektivarbeidet. Han har avdekket et sant kong­lomerat av skiftende eierforhold, ansvarsfraskrivelser og direkte usannheter. Aktører som tilsyne­latende ikke kan ett ord norsk eller engelsk har heller ikke bidratt til å gjøre saken klarere.

Detektivarbeid
Selve ulykken skjedde da en polakk som var ute på jobb på skjellanlegget, havnet i sjøen etter at båten han brukte ble tatt av en brottsjø. Han var alene og kom ikke opp i båten igjen, og la på svøm mot land. Mannen ble reddet etter å ha svømt 200 meter i det kalde vannet, fordi han ble oppdaget av en klatrer i fjellet som så en båt gå i ring i sjøen. Litt senere oppdaget klatreren også et menneske i sjøen og folk fra det lokale lensmannskontoret fikk plukket opp mannen. Arbeidstilsynet fikk beskjed om ulykken en måneds tid senere og da begynte detektivarbeidet til John Pettersen.

Pulverisert ansvar
Pettersen oppsøkte kontoret til oppdrettsanlegget, men der fantes det ikke folk. Etter å ha kontaktet en nabo, fikk han rede på at anlegget visstnok var eid av en Nordsjøarbeider som var bosatt i Spania, og som hadde satt bort driften. Han forsøkte da å få rede på eierforholdene til båten som var benyttet, men det var enda vanskeligere. – Det var to polakker på båten, men de kunne ikke ett ord norsk eller engelsk. Søk hos sjøfartskontrollen gjorde ikke saken enklere, der var det 20 båter med samme navn. Vi må også vite størrelsen på båten, er den over 40 fot sorterer den under Sjø­fartsdirektoratet, er den mindre, er det Arbeidstilsynets sak. Etter hvert kom det frem at båten var eid av et firma, men leid inn via en mellommann fra Litauen som ikke var enklere å kommunisere med, blant annet hadde han ingen ide om hva HMS var. Til alt overmål ble det påstått at polakken som falt i sjøen ikke var på jobb. Han hadde lånt båten og var ute i fritiden sin og fisket, og ulykken skjedde bare 5 meter fra land. – Med denne typen drift blir an­­svars­­forholdene pulverisert, sier John Pettersen som bedyrer at Arbeids­tilsynet likevel på langt nær er ferdig med saken, han kommer til å fortsette med sine undersøkelser.

Personvern og cookies