Sverige setter fokus på 50-åringene

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Stadig flere innen svensk arbeidsliv er blitt klar over motsetningen mellom det økende behovet for arbeidskraft og utstøtningsmekanismene som mange eldre arbeidstakere møter. Regjeringen går nå inn for å sette i verk en rekke konkrete tiltak for eldre i arbeidslivet, en aksjon de kaller 50 +.

I løpet av kommende år foreslår regjeringen en rekke tiltak. Blant annet skal det settes ned en gruppe som skal utrede hvordan regler og avtaler påvirker eldre arbeidstakeres muligheter på arbeidsmarkedet. I løpet av våren 2002 lover regjeringen å ha klar en mer omfattende handlingsplan, blant annet mot sykdom og dårlig helse.

 

Flere i arbeid

EU har satt som mål at 40 prosent av den eldre arbeidskraften skal bli værende i arbeidslivet til en hver tid. Sverige ligger foreløpig ikke så dårlig an i forhold til dette målet, men det mener statsråd Mona Sahlin ikke er tilstrekkelig.

– Det fødes færre barn enn før, innvandringen minker og pensjonsalderen synker jevnlig. Forsetter denne utviklingen får vi problemer med å opprettholde velferden.

Sahlin peker på flere områder der det må settes inn tiltak for at den eldre arbeidskraften skal bli værende i jobb.

 

Satser i fellesskap

Rent generelt må arbeidsmiljøspørsmål settes mer i fokus enn nå. Bedriftshelsetjenesten må rustes opp og det må innføres fleksible arbeidstider som bedre kan tilpasses den enkelte individuelle livssituasjon. Muligheter for delpensjon må utredes og lovgivningen mot diskriminering må også omfatte alder.

Det er meningen å få til en dialog mellom regjeringen og partene om disse spørsmålene i løpet av høsten. Svensk LO som deltok da 50 + ble presentert for media i høst var enig i at dette er et problem som må løses i fellesskap.

Organisasjonens mål er ikke bare at deres medlemmer skal klare å arbeide frem til pensjonsalderen, men de skal klare seg gjennom et langt yrkesliv med helsen i behold.

Personvern og cookies