Sverige: Innstramning for sykmeldte

(2007)

Statsminister Fredrik Reinfeldt har skapt ny strid i det svenske arbeidslivet ved å foreslå en innstramning av reglene for beregning av sykepenger.
Nestleder Erland Olauson i svensk LO mener forslaget er mer rettet mot de sykmeldtes lommebok enn for å ruste de syke for arbeidsmarkedet. I en kronikk i Dagens Nyheter nylig presenterte statsministeren en reformpakke for å hindre at folk blir langtidssykmeldte. Det skal være økonomisk mulig for dem som står utenfor å ta et første skritt inn igjen i arbeidsmarkedet. Systemet må være rettssikkert og fremme arbeidslinja, skrev Reinfeldt. Ifølge regjeringens forslag vil erstatningen ved sykefravær bli redusert fra 80 prosent til 77,6 prosent av lønna. Den maksimale sykepengeperioden vil bli forlenget til 30 måneder, fra dagens 12 måneder. Sykmeld­ing over ett år betyr at sykepengenivået reduseres ytterlig­ere, til 72,8 prosent.

Foreldrekontroll
Ifølge det svenske radioprogrammet Ekot, vil regjeringen også skjerpe kontrollen med foreldre som blir hjemme fra jobb for å passe syke barn. Heretter må de ha bekreftelse fra skole eller førskole for å unngå trekk i lønn. Forslag til nytt regelverk skal legges fram for Riksdagen på våren, og skal, etter planen, tre i kraft fra 1. juli 2008. Krav til den sykmeldte – Å komme tilbake i jobb etter lang sykmelding krever ofte støtte fra mange personer. Nå legger regjeringen ansvaret for dette på den som er sykmeldt. Vedkommende får lavere sykelønn og strengere vilkår. Det stilles høye krav til de sykmeldte. De må raskt bli friske, rehabilitere seg selv og på egen hånd finne en ny jobb, sier nestleder Erland Olauson.

Personvern og cookies