Svenskene sykest i EU

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Svenske arbeidstakere har høyest sykefravær av samtlige EU-land sammen med nederlenderne. Det viser EUs egen statistikk sammenholdt med tall fra svensk statistisk sentralbyrå.
Fagfolk på området sier til Dagens Nyheter som omtaler saken, at grunnen til det høye sykefraværet i disse to landene dels kan skyldes utviklingen innenfor arbeidslivet og dels sykelønnsordningene i de forskjellige landene. Et stadig mer intensivt arbeidsliv med økende konkurranse, globalisering og mer moderne produksjonsmetoder kan være noe av bakgrunnen. Er det tilfelle, vil samme utvikling antagelig også komme i de andre landene etter hvert. Ulikhetene kan også skyldes sykelønnsordningen som er svært generøs både i Sverige og ikke minst Nederland, men dette vet man ikke noe sikkert om. Det arbeides nå med et prosjekt for å få fullt sammenlignbar statistikk i et internasjonalt perspektiv. Det har man ikke i dag.
Personvern og cookies