Svenskene sliter

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Svenskene sliter for å komme til enighet om et felles handlingsprogram for å redusere det stadig økende sykefraværet. I likhet med hva Norge har klart, prøver myndighetene og de to hovedpartene i arbeidslivet å bli enige om felles tiltak, men har foreløpig ikke klart det.
I det fremlagte utkastet til handlingsprogram foreslås det blant annet at arbeidsgiverne skal betale 10 til 20 prosent av sykelønna etter de første 14 dagene og bøter opp til fem millioner kroner for bedriftene ved arbeidsmiljølovbrudd. Andre forslag er at partene i arbeidslivet skal ta over ansvaret for arbeidsskadeforsikringen. Bedriftene skal også ha ansvar for rehabilitering av sykmeldte ansatte som har mulighet til å vende tilbake til arbeidsplassen. Svensk LO er kritisk til en del av forslagene, blant annet at partene skal ta over ansvaret for arbeidsskadeforsikringen. De mener også at den arbeidsgiver som lager en handlingsplan for arbeidsmiljø eller rehabilitering bør slippe å betale for forlenget sykelønnsperiode. Den svenske arbeidsgiverorganisasjonen ønsker foreløpig ikke å kommentere forslagene.
Personvern og cookies