Svenskene mest populære

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Fire av ti virksomheter i offentlig sektor bruker arbeids-kraft fra EU. I det private næringslivet gjør nesten tre av ti det samme. Svensker er nå mest brukt i begge sektorene.
– For første gang er svensker representert i mer enn halvparten av offentlige virksomheter som benytter EU- arbeidskraft. De siste årene har polakkene toppet listen i privat sektor, men nå dominerer svenskene både i offentlig og privat sektor, sier Erik Oftedal, direktør i NAV.
I hotell- og restaurantnæringen bruker seks av ti bedrifter EU-arbeidskraft.
– Næringslivet har truffet bra med sine anslag. For ett år siden oppga 28 prosent av bedriftene at de ville bruke EU-arbeidskraft det kommende året. Dette ble helt i tråd med hva de faktisk gjorde. I året som kommer forventer 26 prosent av bedriftene å bruke arbeidskraft fra EU, mot 39 prosent i det offentlige, sier Oftedal.

Personvern og cookies