Svenske menn flinkest hjemme

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Svenske menn ligger helt på topp i Europa når det gjelder å ta sin del av arbeidet hjemme, med nordmennene hakk i hel. Men ingen av dem liker vasking. 

Det er Statistika centralbyrån (SCB) i Sverige som har sett på fordelingen av hjemmearbeid og omsorgsarbeid blant gifte eller samboende menn og kvinner i alderen 20-64 år. Bare par der begge er yrkesaktive har deltatt i undersøkelsen, som omfatter 15 land i Europa. Menn i de to nordiske landene tar nesten 40 prosent av husarbeidet, kvinner litt over 60 prosent.

Ikke mennenes fortjeneste
Nordiske kvinner har både høy yrkesdeltakelse og stor fruktbarhet, de får gjennomgående flere barn enn sydeuropeerne. Men forsker Klas Rydenstam i SCB, som har sett grundig på tallene bak undersøkelsen, trekker ikke den konklusjonen at dette skyldes de nordiske mennenes innsats hjemme. Tallene viser at de nordiske mennenes ytelse på dette området ligger på omtrent samme nivå som før, mens kvinnene nå bruker langt mindre tid på arbeid hjemme enn de gjorde på nittitallet. Dermed blir mennenes andel av det samlede hjemmearbeidet større uten at de har økt antallet timer de jobber hjemme. Det er kvinnene som har lagt til rette for å kombinere barn og yrkesarbeid ved å bruke mindre tid på husarbeid, mener Rydenstam.

Store forskjeller
Men ser en på de nordiske mennenes innsats på hjemmefronten i forhold til menn i Syd-Europa, har de mye å rose seg av. Menn i Sverige og Norge tar nærmere 40 prosent av hjemmearbeidet, tilsvarende tall for italienske og spanske menn er 20 og 25 prosent. De øvrige landene fordeler seg mellom disse ytterpunktene. Bildet blir litt mer positivt for mennene i gruppen som har små barn. I Syd-Europa bruker kvinnene langt mer tid på yrkesarbeid og ubetalt husarbeid, tid som mennene deres bruker til fritidsaktiviteter. I Norge og Sverige kommer de to kjønnene stort sett likt ut når det gjelder total arbeidstid og disponibel fritid. Menn har lengre arbeidsdager i forbindelse med jobben, kvinnene kortere, men den tiden tar de igjen i form av husarbeid. Alt i alt er forskjellen liten mellom mennene i de fire landene når det gjelder total arbeidstid, mens det er betydelige forskjeller mellom kvinnene i Syd-Europa og Norden.

Kvinnene vasker
Den svenske statistikken for hjemmearbeid omfatter foruten rengjøring, matlaging, rydding, vasking, innkjøp og omsorg for barn, også hagearbeid, vedlikehold og reiser i forbindelse med husarbeidet. Analyser av mennenes andel av hjemmejobbingen viser at nettopp vedlikeholdsarbeidet er det som tar mest tid for mennene, med hagearbeid på en god andreplass. Men det er forskjell på sydeuropeere og nordiske menn; sistnevnte bruker langt mer tid på vedlikehold. Vasking og andre typiske huslige aktiviteter som å lage mat, rydde og vaske opp, står ikke særlig høyt i kurs blant menn i noen av landene. Italienske menn vasker omtrent ikke, de tar bare ca 5 prosent av renholdet, mens svenske og norske menns andeler ligger på ca 15 prosent. Til gjengjeld står mennene for det meste av vedlikeholdsarbeidet, og i Syd-Europa tar de også en større del av hagearbeidet. Men innsatsen blir en god del bedre når det gjelder omsorg for barn, på det området er ikke forskjellene så store mellom de fire landene.

Personvern og cookies