Svensk yrkesallergi

(2001)

Personer som rammes av yrkesrelaterte allergier og eksem får lange fravær når de blir sykemeldte. En del tvinges også til å bytte arbeid. Det melder den nye svenske webtjenesten Allergiforum.
20 prosent av dem som har håndeksem blir sykemeldt. Det er først og fremst kvinner som får disse plagene og som blir langvarig sykemeldt; i gjennomsnitt 59 dagar. Menn rammes i større  grad av astma og for dem er gjennomsnittlig sykemeldingsperiode hele 107 dagar.
Marie Norell fra Arbetsmiljöverket viste til beregninger av samfunnskostnadene for allergier i form av astma, eksem og høysnue som gjort ved Lunds universitet. I 1996 kostet førtidspensjon, tilfeldig sykelighet, pleie og legemidler nesten fire milliarder kroner.

Personvern og cookies