Svensk bråk om sykelønn

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Det er ikke bare i Norge det er sterk uenighet om sykelønnsordningen. I Sverige er det lagt frem forslag om forlenget sykelønnsperiode fra 14 dager til to måneder som betales av arbeidsgiveren. Forslaget møter sterk motstand i fagbevegelsen.

Samtidig som sykelønnsperioden forlenges skal arbeidsgiveravgiften senkes. Den samlede sykemeldingsperioden skal begrenses til maksimalt ett år. Meningen er at arbeidsgiverne skal få incitament til å forbedre arbeidsmiljøet og dermed senke det rekordhøye sykefraværet. Samtidig vil myndighetene arbeide for at en forbedret bedriftshelsetjeneste, mer satsing på rehabilitering og mer aktive trygdekontorer skal få ned sykefraværet.

 

Protester

Forslaget ble lagt frem for relativt kort tid siden. Fagbevegelsen peker på at forslaget gjør  det enda vanskeligere for handikappede og langtidssyke å få seg en jobb. Dette vil tvinge virksomhetene til å foreta en grundig kartlegging av alle arbeidssøkeres tidligere sykefravær. Særlig små arbeidsplasser kan bli rammet hardt dersom sykelønnsperioden blir firedoblet.

Lederen for utvalget, Jan Rydh, sier at hensikten med forslaget ikke er at noen skal få dårligere ordninger, men at virksomhetene og helse- og trygdevesenet mer aktivt skal arbeide for å få ned sykefraværet.

Bakgrunnen for innstillingen er den sterke økningen i sykefraværet. I løpet av årene 1998 og 1999 har antallet sykedager økt med 50 prosent. Økningen har vært størst blant kommunalt og fylkeskommunalt ansatte kvinner og særlig langtidsfraværet har slått ut i høye tall på statistikken.

Personvern og cookies