Svensk avlyttingslov til Europadomstolen

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Den nye loven åpner for at det svenske forsvaret gis tillatelse til å overvåke all tele- og internettrafikk som krysser Sveriges riksgrense. 

Mange, både i Sverige og i andre land, har reagert negativt på den nye overvåkingsloven i Sverige, melder digi.no. Loven innebærer at dagens spaning over eteren skal lovreguleres og at spaningen i framtiden også skal omfatte trådbunden kommunikasjon. Det er För­svar­ets radioanstalt (FRA), en sivil etterretnings­tjeneste under­­lagt det svenske for­svars­departe­mentet, som bedriver spaningen. FRA-loven, som den blir kalt, ble godkjent av den svenske riksdagen 18. juni i år og trer i kraft 1. januar 2009. Fra og med den 1. oktober 2009 skal FRA gis tilgang til teleoperatørenes trafikk til og fra utlandet. Loven gir ikke adgang til å overvåke innenrikstrafikken. Den svenske stiftelsen Cen­trum för rättvisa har kunngjort at den har innklaget FRA-loven til Den europeiske domstolen for menneskerettigheter i Stras­bourg. Domstolen bes vurdere om FRA-loven etterkommer kravene i Europa­konven­sjonen når det gjelder beskyttelse av den personlige in­tegri­­­­teten og retten til den enkelte som har blitt overvåket til å få sine saker rettslig vurdert.

Personvern og cookies