Sveising gir lungesykdommer

Tekst: Morten Dahl (2001)

Arbeidstilsynet advarer nå mot sveising. Etaten har nemlig siden 1996 registrert tre dødsfall av lungebetennelse som kan skyldes kontakt med røyk fra sveising eller brenning i arbeidsmiljøet.

I tillegg har Arbeidstilsynet registrert andre tilfeller av slik alvorlig lungebetennelse etter sveising eller brenning, men ingen av disse er døde. De tre som døde var ifølge etaten, friske menn som normalt ikke ville dødd av en lungebetennelse. Felles for de tre er imidlertid at de jobbet i lokaler der det pågikk sveising og ble utsatt for sveiserøyk.

 

Kontakt lege

– Etter de tre dødsfallene og de andre tilfellene vi har registrert, så er det viktig at arbeidstakere som blir syke etter sveising eller skjærebrenning på metall kontakter lege, sier overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet.

En undersøkelse gjennomfør av yrkesmedisinsk avdeling ved Telemark Sentralsykehus viser risiko for å få skader i luftveiene som følge av sveising. På et verft ble tre menn i løpet av fire dager innlagt på sykehuset med lungebetennelse etter arbeid på et malt skipsskrog.  Til sammen ble 32 arbeidstakere fra denne arbeidsplassen intervjuet, og 17 av disse ble kalt inn til nærmere undersøkelse. Det viste seg at ni personer hadde fått nedre luftveisinfeksjon eller lungebetennelse, og årsaken var trolig røyk, gass og/eller støv i arbeidsmiljøet .

Ebba Wergeland påpeker nødvendigheten av å beskytte seg ved sveising. God ventilasjon, friskluftmasker, spesialkonstruert avsug og verneutstyr er ting som overlegen mener er viktig for å unngå skader.

 

Overhyppighet

Registreringene bør ikke komme så veldig overraskende på fagfolk. I fjor presenterte Tor Erik Danielsen ved Senter for yrkesmedisin ved Rikshospitalet sin doktorgradsstudie som viste at sveisere kan ha en økt risiko for lungekreft. Tallene viste at det var en overhyppighet av lungekreft blant sveisere på 30 prosent, men at dette ikke var signifikant nok. Undersøkelsen viste nemlig at sveiserne røykte mer og trolig også jobbet mer med asbest.

Personvern og cookies