Svake lese­ferdigheter

Tekst: Grethe Ettung (2008)

400.000 voksne i Norge har så svake lese­ferdig­heter at de har problemer med å møte kravene i et moderne samfunns- og arbeidsliv.

I 2006 opprettet regjeringen «Program for basiskompetanse i arbeidslivet» (BKA). Nå skal BKA-kontaktene forhindre at arbeidstakere støtes ut av arbeidslivet på grunn av mangelfull lese- og regnekompetanse. – Vi hjelper bedriftene med å kartlegget behovet for opplæring og bistår dem når de skal søke om økonomisk støtte, sier Torun Dotseth, BKA-kontakt i Oppland.

Problemer med bokstaver og tall

Det er den internasjonale under­søkelsen ALL (Adult Literacy and Lifeskills survey) som viser at det er et overraskende høyt antall nordmenn som har problemer med å møte kravene i et moderne samfunns- og arbeidsliv, melder Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Men gjennom BKA-pro­gram­­met kan virksomheter søke om støtte til opplæringstiltak i lesing, skriving, regning og bruk av IKT. Målet er å unngå utstøtning av arbeidslivet.

Opplæring på arbeids­plassen

– Opplæring gir de ansatte kunnskap på basisområder for å kunne tilfredsstille både interne krav og kundenes behov. Det gjelder for eksempel skriftlig rapportering, det å foreta beregninger og kalkuleringer, samt å følge forskrifter, opplyser Dotseth. BKA-programmet skal prøve ut en offentlig finansieringsordning som skal gjøre det enkelt og økonomisk mer attraktivt for bedrifter og offentlige virksomheter å iverksette opplæring i grunnleggende ferdigheter for ansatte eller arbeidssøkere. Opplær­ingen skal i størst mulig grad gis i kombinasjon med arbeid. Erfaringene fra kompetanseutviklingsprogrammet viser at arbeidstakere med lite utdanning ofte foretrekker å tilegne seg ny kompetanse på jobb eller i nær tilknytning til arbeidsoppgavene, og at slik opplæring ofte gir gode resultater.

Personvern og cookies