Svak økning i arbeidsledigheten

Tekst: Turid Børtnes (20029

 

Arbeidsledigheten holder seg stort sett uendret her i landet, men tendensen er en svak stigning fra foregående år, i følge Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse. Tredje kvartal i 2002 var ledigheten 3,8 prosent, det er uendret fra foregående kvartal. Samtidig har sysselsettingen økt med 13.000 personer.

I følge arbeidskraftundersøkelsen var det i gjennomsnitt 91.000 arbeidsledige i tredje kvartal 2002, det er en økning på 5.000 fra samme kvartal i fjor. Da lå ledigheten på 3,6 prosent.

Menn rammet
Det viser seg at hele økningen i ledighet har rammet menn. I tredje kvartal 2002 var ledigheten for menn 3,9 prosent og for kvinner 3,7 prosent. Til gjengjeld gjaldt nesten all undersysselsetting kvinner. Det var hele 74.000 deltidsansatte som ønsket mer arbeid. Dette representerte 12,8 prosent av de deltidsansatte. 80 prosent av dem som jobber deltid er kvinner. SSB har lagt sammen tilbudet av arbeidstimer fra de arbeidsledige og undersysselsatte og kommet til at disse to gruppene tilbyr 101.000 ukeverk.

Midlertidig ansatte
226.000 personer var midlertidig ansatt i tredje kvartal 2002, det er en økning på nesten 7 prosent fra samme kvartal i fjor. De utgjør nå nærmere 11 prosent av den totale arbeidsstyrken, som er på ca 2,3 millioner personer her i landet. Helse- og sosialtjenesten, hotell og restaurant og undervisning har flest midlertidig ansatte. Yrkesaktiviteten gikk opp for kvinner i aldersgruppene 16 til 24 år og fra 55 til 74 år siste år. Denne veksten har i sin helhet skjedd som deltidsarbeid. 42 prosent av kvinnene hadde en deltidsjobb, sammenlignet med 10 prosent av mennene. Det er først og fremst innen helse- og sosialtjenestene veksten i sysselsettingen har vært størst. I transport og kommunikasjon har det vært nedgang i sysselsettingen og det samme gjelder forretningsmessig tjenesteyting. Det siste er ellers en næringsom har hatt ganske kraftig økning de siste årene.

Verre i andre land
Andelen langtidsledige har gått opp fra 15 til 20 prosent det siste året. De som har hatt en sammenhengende ledighet på over et halvt år regnes som langtidsledige. Selv om ledigheten har økt noe i Norge, er situasjonen langt alvorligere i andre land. I EU-landene ligger den samlede ledigheten på 7,7 prosent, det er en liten oppgang fra foregående kvartal. OECD-landenes ledighet er 6,9 prosent, USA har 5,7 prosent og i Sverige er 4,8 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Det er en nedgang fra 5 prosent i mai i år.

Personvern og cookies