Styrker NAV med 60 millioner

(2008)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har hatt en sterk økning i saksbehandlingstid, og restanser har bygd seg opp. – Vi bevilger derfor ytterligere 60 millioner kroner til etaten i 2008, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. NAV er dermed styrket med til sammen 100 millioner kroner i 2008. Målet er å sikre at brukerne skal få utbetalt ytelser de har krav på innenfor rimelig tid. De 60 millionene som blir gitt nå, kommer i tillegg til 40 millioner som ble gitt i juli. – Arbeids- og velferdsetaten er inne i en krevende omstilling som følge av gjennomføringen av NAV-reformen, pensjonsreformen og innføring av nye virkemidler i arbeids- og velferdsforvaltningen. Målene med omstillingen er å gjøre det enklere for brukerne og å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Disse målene står fast og etablering av NAV-kontor går som planlagt, sier statsråden.

Personvern og cookies