Studenter praktiserer i lokale fiskeribedrifter

Tekst: Grethe Ettung  (2006)
Studenter ved Norges fiskerihøgskole skal få praksisplasser på fiskeri- og havbruks­bedrifter i lokalsam­funn i Troms.
– Det har lenge vært et ønske både fra studentene, de vitenskapelig ansatte og bedriftene i næringen om etablering av praksisplasser, sier prosjektkoordinator Ingvild Sørensen. – Vi har fått tilsagn om 1,3 millioner kroner til prosjektet fra Kommunal- og regionaldepartementet. En del av pengene vil vi gi som stipend til studentene som skal ut i praksis. Det betyr reduserte utgifter for bedriftene som tilbyr praksisplasser, opplyser Sørensen.

Ikke obligatorisk
Prosjektet har fått navnet Internship (eng. arbeidspraksis) og er hentet fra et universitet i Canada som Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø samarbeider med. Praksisen er ikke obligatorisk, og studentene må ta permisjon fra studiet fra tre til 12 måneder. I tillegg må de skrive et motivasjonsbrev til ledelsen om hvorfor de ønsker å koble teori og praksis og hva det er som motiverer dem til å gå ut i praksis – Vi legger bevisst opp til en konkurransesituasjon studentene imellom, sier Sørensen. – Det er den enkelte bedrift som til slutt avgjør hvilke studenter de vil satse på via en intervjurunde. Aktuelle studenter har fortrinnsvis startet på mastergraden (bachelor 3 år + 2 år master) og studerer alt fra fiskerifag (tidl. fiskerikandidat) til fiskehelse, marin bedriftsledelse og økonomi og administrasjon, sier Ingvild Sørensen.

Bidrar til rekruttering
– Bedriftene vil være lokalisert i småsamfunn, hovedsaklig i Troms. Kommunene Lyngen, Skjervøy og Karlsøy er mulige lokaliseringssteder. Vi ønsker imidlertid også å komme i kontakt med bedrifter flere steder i landet, fortsetter Sørensen. – Det er viktig å bidra til rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft innen fiskeri- og havbruksnæringen i lokalsamfunn. Dette kan på sikt gjøre sitt til å sikre bosettingen på mindre steder, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga i en pressemelding. – Vi synes det er veldig positivt at vi får denne støtten fra departementet. Bedriftene får dermed anledning til å profilere seg og skaffe seg et nettverk blant studentene. Vi tror også at studentene vil tilføre bedriftene ny og fersk kompetanse. Dette er et prosjekt som vil være til nytte både for studenter og bedrifter, poengterer Ingvild Sørensen.

Personvern og cookies