Strykkarakter for byggebransjen

Tekst: Paul Norberg (2003)

Onsdag 20. august omkom en 41 år gammel tysk statsborger etter en fallulykke fra den svenske siden av den nye Svinesundbrua. Mannen falt 30 meter ned fra en bropilar og døde senere av skadene på sykehuset i Fredrikstad. Byggeplassen får slakt av regionalt hovedverneombud Egon Christensen, Norsk Arbeidsmandsforbund. – Dette er noe av det verste jeg har sett. Det er svært sjelden jeg finner noe som er så graverende som dette, sa han til NRK Østfold, og pekte blant annet på at det manglet rekkverk flere steder og at det lå slanger og materialer slengt rundt uten å være sikret. Arbeidstilsynet i Sverige stanset umiddelbart arbeidet på svensk side av Svinesundbrua etter ulykken, og Christensen frykter at flere ulykker vil skje dersom ikke sikkerheten utbedres ved byggeplassen. Ulykken i grenseland mellom Norge og Sverige kommer som trist bekreftelse på at byggebransjen fortsatt tar for lett på sikkerhetstiltak. Arbeidstilsynet hadde en landsomfattende aksjon med fokus på fallulykker i juni måned, og resultatet var nedslående. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk pålegg om utbedringer, og på hver femte arbeidsplass ble arbeidet stanset. Prosjektleder Ingvild Gisken Mathisen i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) forteller at det ikke har vært noen bedring siden en tilsvarende aksjon ble gjennomført i 2001. Tilstanden på byggeplassene innebærer at svært mange bygningsarbeidere jobber på livsfarlige arbeidsplasser. Undersøkelser som er gjort viser at de aller fleste byggherrene utmerket godt vet at byggherreforskriften krever at det skal lages en HMS-plan for alle byggeprosjekter. De fleste virksomhetene som Arbeidstilsynet kontrollerte hadde da også en slik plan. Men en fjerdedel manglet beskrivelse av spesifikke sikringstiltak, noe som skal være en vesentlig del av HMS-planens innhold. Det er skremmende at byggebransjen tar så lett på sikkerheten. Korte byggefrister og hardt tidspress er ingen unnskyldning for å gamble med de ansattes liv og helse. Både offentlige og private utbyggere må sørge for at sikkerheten er en viktig del av anbudskriteriene, og sørge for at disse kriteriene blir fulgt opp i hele anleggsperioden. Det hviler også et ansvar på den enkelte arbeidstaker for å bruke personlig verneutstyr. I Finland er det innført et krav om HMS-sertifisering av hver enkelt arbeidstaker før vedkommende får lov til å jobbe på en byggeplass. På den måten er det også mulig å få kontroll med svart arbeid og ulovlig kontraktørvirksomhet. Kanskje en ide også for norske forhold.

Personvern og cookies