Stresses mest av telefonen

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det er ikke moderne hjelpemidler slik som e-post og mobiltelefon som stresser oss mest på jobben, men vanlig telefon og faks. Det viser en svensk undersøkelse som har sett på sammenhengen mellom moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi og stress. Mange har satt det høye sykefraværet i forbindelse med økende krav til effektivitet og tempo i arbeidslivet, noe som igjen er blitt knyttet til bruk av moderne teknologi og en økende flom av informasjon. Nå viser det seg at det er våre gamle og velprøvde hjelpemidler, særlig vanlige telefoner, som skaper mest stress, skriver Dagsavisen. Årsaken er at vi føler at vi må svare med en gang på oppringninger via stasjonær telefon. Vi synes ikke vi kan vente, slik vi ofte gjør med e-post og mobiltelefon med mobilsvar. Dette skaper irriterende avbrudd i arbeidet. Men moderne kommunikasjonsmidler går ikke fri likevel. Forskerne har funnet ut at det er tre forhold som særlig stresser oss under arbeid. Det ene er tidspress som ofte blir skapt av de nye tekniske hjelpemidlene, noe som fører til at tempoet i arbeidslivet blir skrudd opp. Det andre er stadige avbrudd i arbeidsprosessen. Det er her at vanlig telefon og faks kommer inn som de mest stressende elementene. Moderne hjelpemidler som ikke fungerer som de skal, havner i siste kategori, det kan for eksempel være PC-er som henger seg opp, en skriver som ikke virker og tilsvarende.

Personvern og cookies