Stressede helsesekretærer

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Tidsnød, avbrytelser og oppgaver som ligger utenfor deres kompetanseområde, gir en stressende hverdag.

Et nytt AFI-notat: Faste grep om helsa ved hektiske kontor, viser at
Helsesekretærer ved fastlegekontor har beskjedne arbeidsbetingelser sammenliknet med andre arbeidstakere og helsesekretærer ansatt i kommuner og sykehus, skriver seniorforsker Kristin Reichborn-Kjennerud (AFI).

Ufrivillig deltid
Undersøkelsen viser blant annet at helsesekretærene ofte opplever stress på grunn av overbelastning knyttet til tidsnød, avbrytelser og situasjoner og oppgaver som ikke ligger innenfor deres ansvars- og kompetanseområde. En stor andel helsesekretærer jobber også ufrivillig deltid, samtidig som de jobber mer enn stillingsandelen tilsier.
Reichborn-Kjennerud mener det til at en hovedutfordring å sikre ordnede arbeidsforhold for helsesekretærer ansatt ved fastlegekontor.

Ordninger og rettigheter
Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Delta gjennomført en undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor i Norge. Undersøkelsens formål var å kartlegge hvilke ordninger og rettigheter helsesekretærene faktisk har, og hvordan de opplever sitt arbeidsmiljø og sin arbeids­situasjon.

Les AFI-notatet her

Personvern og cookies