Stressede fjernarbeidere

Tekst: Morten Dahl (2001)

Fjernarbeidere føler seg mer stresset enn de som jobber på kontoret. Det går fram av en undersøkelse gjort blant britiske journalister.

Fjernarbeid er i flere år blitt sett på som et gode for arbeidstakerne, men nå viser det seg at mange fjernarbeidende journalister i England ikke har det så bra likevel. Ifølge CCN Norge risikerer nemlig de som har hjemmekontor å føle seg mer stresset, isolerte og frustrerte enn sine kolleger på kontoret. Dette gir seg utslag i større problemer med å konsentrere seg,  søvnproblemer og at de føler sterkere press på seg selv.

Undersøkelsen er gjort av forskere ved University of Central Lancashire i England, og det ble gjennomført intervjuer med 74 journalister i to britiske aviser, hvorav halvparten hadde hjemmekontor.

 

Jobber mer

Forskerne fant ut at de som jobber hjemme, har en tendens til å arbeide mer for å gjøre opp for at de er usynlige for kollegene sine. De får dermed et skyldkompleks, noe som forsterkes ved at de føler seg isolerte i jobbsituasjonen.

Og ikke nok med dette. I tillegg til stress, søvnproblemer, mye jobbing og isolasjon, kan det bli riktig ille dersom datamaskinen slår seg vrang mens de jobber hjemme.

Personvern og cookies