Stress-symptomer

(2002)

Dette skjer i kroppen ved langvarig stress: Hvem er i faresonen:
Kroppen mister evnen til å fornye og reparere seg selv. Faren for sykdom øker. Søvnforstyrrelser. Fornyelsesprosessene i kroppen er sterkest under dyp søvn, men stimuleres også av fysisk aktivitet, lyst og glede. Kroppens evne til å regulere vekslende spenning og avspenning ødelegges. Får bl.a. konsekvenser for personer med høyt blodtrykk, fordi blodtrykket forblir høyt også om natten når kroppen egentlig skal være avslappet. Skjoldbruskkjertelen kan bli overstimulert med økt forbrenning og høy puls. Ved ekstrem stress kan visse celler i hjernen som har med hukommelse å gjøre bli ødelagt. Mye tyder på at hjernen over tid klarer å gjenoppbygge slike celler. Personer i jobber preget av sterkt tidspress, som har mye konkurranseinstinkt og en viss mistro til andre. De som jobber i hierarkiske organisasjoner, særlig hvis de ikke selv kan bestemme tempo og har en låst arbeidssituasjon, eller de som blir mye styrt av andre, for eksempel i omsorgsyrker og skoleverk. De som engasjerer seg sterkt følelsesmessig i jobben Personer som er sosialt hemmet og depressive kan også være i faresonen. Perfeksjonistiske og ambisiøse personer (Kilde: Psykisk Helse)
Personvern og cookies